Đề cao trách nhiệm nêu gương của mỗi cán bộ, đảng viên

(PLVN) -Để góp phần đưa các quy định của Đảng đi vào thực tiễn cuộc sống, ngày 23/10, Trường ĐH Luật Hà Nội đã tổ chức Hội thảo khoa học “Đạo đức cách mạng với trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trường ĐH Luật Hà Nội theo tinh thần Hội nghị Trung ương khóa XI, XII”.

Đề cao trách nhiệm nêu gương của mỗi cán bộ, đảng viên

Phát biểu khai mạc, PGS.TS Vũ Thị Lan Anh, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Luật Hà Nội nhấn mạnh: Trong những năm qua, nhằm lan tỏa tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Đảng ta đã ban hành nhiều Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Đề cao trách nhiệm nêu gương của mỗi cán bộ, đảng viên ảnh 1
PGS.TS Vũ Thị Lan Anh, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Luật Hà Nội phát biểu khai mạc hội thảo 

Ví dụ như Quy định số 101-QĐ/TW ngày 7/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của BCH Trung ương quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên BCH Trung ương.

Vì vậy, một trong những nhiệm vụ quan trọng của các cấp, các ngành là đưa các quy định của Đảng đi vào thực tiễn cuộc sống. Thực hiện nhiệm vụ đó, Trường ĐH Luật Hà Nội long trọng tổ chức Hội thảo với chủ đề nêu trên với mong muốn nhận được các ý kiến phân tích, luận giải của các nhà khoa học, nhà giáo trong và ngoài trường.

Đề cao trách nhiệm nêu gương của mỗi cán bộ, đảng viên ảnh 2
 

Tham dự Hội thảo, các đai biểu đã tập trung trao đổi, chia sẻ quan điểm từ các vấn đề chung như: tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng và vấn đề nêu gương của cán bộ, đảng viên hiện nay; vấn đề trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên theo Quy định số 08-QĐ/TW Hội nghị Trung ương 8 khóa XII… đến các vấn đề cụ thể trong việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên tại mỗi cơ sở đào tạo luật. 

Cùng chuyên mục

Đọc thêm