Đề xuất xử phạt công ty tài chính vi phạm cho vay tiêu dùng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 88/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã bổ sung phạm vi xử phạt vi phạm hành chính đối với công ty tài chính khi cho vay tiêu dùng.

Cho vay tiêu dùng đang được các công ty tài chính tăng cường triển khai.

Cho vay tiêu dùng đang được các công ty tài chính tăng cường triển khai.

Nhiều mức phạt đối với công ty tài chính vi phạm

Cụ thể, cơ quan chức năng sẽ phạt tiền từ 10 - 15 triệu đồng đối với hành vi vi phạm quy định về mức cho vay tiêu dùng tối đa đối với một khách hàng. Phạt tiền từ 15 - 20 triệu đồng đối với hành vi vi phạm về biện pháp đôn đốc, thu hồi nợ.

Phạt tiền từ 20 - 40 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm: không ký kết hợp đồng về việc mở điểm giới thiệu dịch vụ; hợp đồng về việc mở điểm giới thiệu dịch vụ không quy định rõ trách nhiệm, quyền hạn của các bên liên quan và thời hạn hiệu lực hợp đồng; thực hiện hoạt động tại điểm giới thiệu dịch vụ không đúng quy định pháp luật.

Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cũng đề xuất xử phạt đối với các hành vi vi phạm quy định về trung gian thanh toán như ví điện tử. Theo đó, phạt tiền từ 15 - 20 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm quy định về tài khoản đảm bảo thanh toán; cấp tín dụng cho khách hàng sử dụng ví điện tử, trả lãi trên số dư ví điện tử hoặc bất kỳ hành động nào có thể làm gia tăng giá trị tiền tệ trên ví điện tử so với giá trị tiền khách hàng nạp vào ví điện tử;

Vi phạm quy định về thực hiện việc nạp tiền vào ví điện tử, rút tiền ra khỏi ví điện tử; không thực hiện trách nhiệm yêu cầu khách hàng phải có tài khoản thanh toán mở tại ngân hàng trước khi sử dụng dịch vụ ví điện tử.

Đối với các hành vi: cung cấp, tiết lộ, sử dụng thông tin khách hàng, thông tin về số dư ví điện tử và các giao dịch của khách hàng tại tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán không đúng quy định của pháp luật; thuê, cho thuê, mượn, cho mượn ví điện tử hoặc mua, bán thông tin ví điện tử tử 01 ví điện tử đến dưới 10 ví điện tử sẽ bị phạt tiền từ 20 - 30 triệu đồng.

Cũng theo dự thảo, mức phạt tiền từ 40 - 50 triệu đồng áp dụng đối với một trong các hành vi vi phạm sau nhưng chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự: gian lận, giả mạo các giấy tờ chứng minh đủ điều kiện để được cấp giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép; làm giả, tẩy xóa, sửa chữa làm thay đổi nội dung ghi trong giấy phép;

Thuê, cho thuê, mượn, cho mượn ví điện tử hoặc mua, bán thông tin ví điện tử từ 10 ví điện tử trở lên; làm giả chứng từ khi cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán; thực hiện, tổ chức thực hiện hoặc tạo điều kiện thực hiện các hành vi: sử dụng, lợi dụng dịch vụ trung gian thanh toán để đánh bạc, tổ chức đánh bạc, gian lận, lừa đảo, kinh doanh trái pháp luật và thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Bổ sung mức xử phạt đối với vi phạm về thanh toán

Dự thảo Nghị định bổ sung một số hành vi vi phạm hành chính về thanh toán trên cơ sở rà soát quy định của pháp luật về hoạt động thanh toán. Cụ thể, phạt tiền từ 250 triệu đồng đến 300 triệu đồng đối với hành vi cung ứng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt không qua tài khoản thanh toán của khách hàng khi chưa được NHNN chấp thuận bằng văn bản.

Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với hành vi cung cấp không trung thực thông tin có liên quan đến việc sử dụng dịch vụ thanh toán. Phạt tiền từ 40 triệu đồng đến 50 triệu đồng đối với hành vi thuê, mượn, tài khoản thanh toán, mua, bán thông tin tài khoản thanh toán với số lượng từ 01 tài khoản thanh toán đến dưới 10 tài khoản thanh toán. Phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng đối hành vi thuê, mượn tài khoản thanh toán, mua, bán thông tin tài khoản thanh toán với số lượng từ 10 tài khoản thanh toán trở lên;

Đáng lưu ý, cơ quan chức năng sẽ phạt tiền từ 100 - 150 triệu đồng đối với một trong các hành vi: thực hiện, tổ chức thực hiện hoặc tạo điều kiện thực hiện các hành vi: sử dụng, lợi dụng tài khoản thanh toán, phương tiện thanh toán, dịch vụ thanh toán để đánh bạc, tổ chức đánh bạc, gian lận, lừa đảo, kinh doanh trái pháp luật và thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật khác; lấy cắp, thông đồng để lấy cắp thông tin tài khoản thanh toán mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Mức phạt trên cũng được áp dụng với một trong các hành vi: thực hiện, tổ chức thực hiện hoặc tạo điều kiện thực hiện việc sử dụng thẻ trả trước vô danh trên môi trường Internet, chương trình ứng dụng trên thiết bị di động hoặc rút tiền mặt; lấy cắp, thông đồng để lấy cắp thông tin thẻ mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm