Đi làm ngày Tết, được trả lương như thế nào?

(PLO) - Anh Lê Linh (Thái Bình) hỏi: Làm thêm ngày lễ vào ban ngày thì được hưởng lương như thế nào? Đối với việc làm thêm ngày lễ vào ban đêm thì lương được hưởng ra sao? Doanh nghiệp có bắt buộc phải thưởng lễ, Tết cho nhân viên không? 
Đi làm ngày Tết, được trả lương như thế nào? ảnh 1

Nếu làm cả ngày và đêm ngày Tết thì người lao động được hưởng 490% lương so với ngày thường.

Theo quy định tại điểm c khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 97 Bộ luật lao động 2012 thì người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm như sau:

- Vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300%, chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

- Người lao động làm việc vào ban đêm, thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc của ngày làm việc bình thường.

- Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày”.

Như vậy, nếu anh Linh làm thêm ngày lễ vào ban ngày thì được hưởng lương bằng 400% tiền lương làm việc theo ngày (bao gồm 300% tiền lương làm thêm vào ngày lễ, tết và 100% tiền lương làm việc của ngày đó).

Cũng căn cứ quy định nêu trên, trường hợp công ty yêu cầu anh Linh làm thêm giờ vào ban đêm của ngày Lễ, Tết, ngày nghỉ có hưởng lương thì công ty phải trả tiền lương làm thêm giờ như sau:

Giả sử đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm ngày bình thường của người lao động là A thì đối với lao động hưởng lương tháng, tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương ít nhất sẽ là: 300%A + 30% A + 20% x (300%A) = 390%A.

Đối với lao động hưởng lương ngày thì ngoài tiền lương ít nhất bằng 390%A, người lao động còn được trả tiền lương ngày Lễ, Tết, ngày nghỉ có hưởng lương theo quy định. Như vậy, tổng tiền lương nhận được bằng 490% tiền lương làm việc theo ngày.

Mức tiền lương trên là mức ít nhất mà người sử dụng lao động trả cho người lao động. Luật pháp, khuyến khích người sử dụng lao động trả lương càng nhiều càng tốt.

Về tiền thưởng, theo Khoản 1 Điều 103 Bộ luật Lao động 2012, thì người sử dụng lao động căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và mức độ hoàn thành công việc của người lao động để quyết định thưởng cho người lao động.

Như vậy, tiền thưởng dịp Tết của người lao động là không bắt buộc, và do người sử dụng lao động quyết định. “Quy chế thưởng do người sử dụng lao động quyết định và công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở”, Điều 103, khoản 2, Bộ luật Lao động 2012 nêu rõ.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm