Điểm sáng công tác quân sự quốc phòng

(PLVN) - Điểm sáng trong công tác quân sự, quốc phòng (QS, QP) năm 2019 là toàn quân đã nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt “ba khâu đột phá” làm chuyển biến tích cực về tổ chức biên chế, chất lượng huấn luyện, đào tạo, xây dựng chính quy. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu dự Hội nghị quân chính toàn quân năm 2019.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu dự Hội nghị quân chính toàn quân năm 2019.

Không để bị động, bất ngờ

Hôm qua (9/12), tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã tổ chức Hội nghị Quân chính toàn quân năm 2019. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và chỉ đạo Hội nghị. Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch chủ trì Hội nghị.

Năm 2019, Quân đội đã chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước xử lý kịp thời, nhạy bén, hiệu quả các tình huống về QS, QP, không để bị động, bất ngờ, nhất là tình huống trên Biển Đông. Đổi mới nâng cao chất lượng các cuộc diễn tập đáp ứng điều kiện tác chiến mới.

Điều chỉnh tổ chức lực lượng đạt kết quả tích cực. Chỉ đạo quyết liệt sơ kết xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” nhân rộng trong toàn quân gắn với phong trào Thi đua Quyết thắng và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. 

Bên cạnh đó đã thực hiện nghiêm túc, hiệu quả cơ chế quản lý tài chính mới; Tham mưu, đề xuất với Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ tháo gỡ vướng mắc, tồn đọng trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng vào hoạt động kinh tế. Đồng thời phát huy tốt vai trò nòng cốt trong phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, xử lý ô nhiễm môi trường, giúp nhân dân xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. 

Đối với công tác đối ngoại quốc phòng có chiều sâu, hiệu quả thiết thực. Đảng bộ Quân đội được xây dựng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Tích cực nghiên cứu, hoàn thiện đường lối, hệ thống pháp luật về QS, QP, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Quân đội nhân dân, bảo vệ Tổ quốc cả trước mắt và lâu dài.

Điểm sáng trong công tác QS, QP năm 2019 là toàn quân đã nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt “ba khâu đột phá” làm chuyển biến tích cực về tổ chức biên chế, chất lượng huấn luyện, đào tạo, xây dựng chính quy. 

Đại tướng Ngô Xuân Lịch cho biết, Bộ Quốc phòng nhận thức sâu sắc việc điều chỉnh tổ chức, biên chế quân đội theo hướng “Tinh, gọn, mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” là chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước ta.

Do đó, toàn quân đã tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII: “Một số vấn đề về  tiếp tục đổi mới sắp xếp, tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị tinh, gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, gắn với thực hiện nghiêm Kết luận số 16-KL/TW ngày 7/7/2017 của Bộ Chính trị về tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam đến năm 2021, thực hiện quyết liệt các nghị quyết, quyết định, đề án của Bộ Quốc phòng về tổ chức, biên chế. 

Quân đội đã xây dựng biểu tổ chức biên chế toàn quân; hoàn chỉnh đề án giải thể 61 trường quân sự tỉnh, thành phố; chuyển đổi hoạt động của các bệnh viện, xưởng in, nhà khách, đoàn an dưỡng… theo mô hình đơn vị sự nghiệp công lập.

Các cơ quan chiến lược đã tiến hành cơ cấu lại lực lượng, sắp xếp lại tổ chức theo hướng giảm các tổ chức trung gian, sáp nhập các cơ quan tương đồng về chức năng, nhiệm vụ, từng bước khắc phục sự chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ, kiên quyết thực hiện mục tiêu giảm 10% quân số ở khối cơ quan chiến lược. 

Các doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng đã được xác định lại chức năng, nhiệm vụ, tiến hành cổ phần hóa theo kế hoạch… Đến nay, công tác tổ chức biên chế của các đơn vị quân đội cơ bản được thực hiện đúng tiến độ, bước đầu bảo đảm được sự cân đối, đồng bộ giữa các quân chủng, binh chủng, giữa cơ quan và đơn vị, giữa lực lượng thường trực và lực lượng dự bị động viên, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng quân đội.

5 nhiệm vụ chính năm 2020

Năm 2020, công tác QS, QP, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc tiếp tục đặt ra những yêu cầu mới. Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh, để tiếp tục hoàn thành tốt các nhiệm vụ QS, QP, xứng đáng là lực lượng chính trị tin cậy của Đảng và nhân dân, toàn quân cần quán triệt, thực hiện hiệu quả Nghị quyết lãnh đạo năm 2020 của Quân ủy Trung ương; tập trung thực hiện tốt 5 nội dung gồm: 

Một là, tiếp tục chủ động, nhạy bén nắm, dự báo sớm, đánh giá đúng tình hình, kịp thời tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước có đối sách xử lý thắng lợi các tình huống, không để bị động, bất ngờ, nhất là các tình huống trên biển. Đây là nhiệm vụ thường xuyên, đặc biệt quan trọng, bởi nó ảnh hưởng trực tiếp tới việc hoàn thành nhiệm vụ của toàn quân.

Hai là, tập trung nâng cao chất lượng xây dựng quân đội, xây dựng nền quốc phòng toàn dân (QPTD), thế trận QPTD gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc. 

Ba là, tiếp tục đẩy mạnh xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của các tổ chức đảng trong quân đội. 

Bốn là, đẩy mạnh công tác vận động quần chúng, xóa đói, giảm nghèo, phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn. Năm là, tăng cường các hoạt động đối ngoại quốc phòng, hội nhập quốc tế, nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã điểm lại một số kết quả nổi bật về phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và cho rằng, kết quả đó có đóng góp quan trọng của Quân đội nhân dân Việt Nam. Năm 2020, dự báo tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp. Do đó, nhiệm vụ xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc đặt ra những yêu cầu mới, cao hơn, nặng nề hơn.

Nhấn mạnh một số nội dung cần tập trung thực hiện thời gian tới, Thủ tướng tin tưởng rằng, với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, trách nhiệm, quyết tâm cao, nhất định Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cán bộ, chiến sĩ toàn quân sẽ hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2020, mãi mãi xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” và sự yêu mến, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Sau khi kết thúc phần tổng kết công tác QS, QP năm 2019, Bộ Quốc phòng đã tổ chức phát động Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2020. 

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm