Điều chỉnh sai số chứng minh nhân dân trên sổ bảo hiểm

(PLO) - Bạn đọc từ mail tranthihien…@gmail.com hỏi: Trước đây em tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) ở công ty cũ nhưng công ty đó ghi sai số chứng minh nhân dân (CMND) của em, em đã đóng BHXH được hơn 5 năm ở công ty đó và giờ em muốn chuyển qua công ty mới để đóng tiếp vào sổ cũ nhưng số CMND   bị sai như vậy thì có ảnh hưởng gì không?

- Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời: Trường hợp của bạn, do công ty cũ đăng ký sai số CMND nên không phải cấp lại sổ BHXH và không ảnh hưởng đến việc giải quyết chế độ BHXH sau này. Vì vậy, khi tham gia BHXH tại đơn vị mới, đề nghị bạn lập Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, bảo hiểm y tế (Mẫu TK1-TS) ghi đúng số CMND để điều chỉnh thông tin trên phần mềm quản lý.

Cùng chuyên mục
Ảnh minh họa (nguồn: https://giaoduc.net.vn)

Xem xét giải thể các cơ quan, tổ chức hoạt động không hiệu quả

(PLVN) - Đây là một trong những nội dung chỉ đạo đáng chú ý của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 1156/TTg-TCCV ngày 13/9/2021, về xây dựng dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

Đọc thêm