Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp: Không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động

(PLVN) - Đoàn Thanh niên Bộ đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tư pháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đoàn Thanh niên Bộ phát động cuộc thi Sáng mãi 75 năm truyền thống ngành Tư pháp.

Đoàn Thanh niên Bộ phát động cuộc thi Sáng mãi 75 năm truyền thống ngành Tư pháp.

Năm 2020 là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị trọng đại của đất nước; là năm toàn Đảng, toàn Dân, toàn quân ta đẩy mạnh thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; năm kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020); 75 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam (28/8/1945 - 28/8/2020) và Quốc khánh 02/9.

Do đó, ngay từ đầu năm 2020, Đoàn Thanh niên Bộ đã xây dựng chương trình công tác với chủ đề: “Tuổi trẻ Bộ Tư pháp tự hào tiến bước dưới cờ Đảng và không ngừng phát huy truyền thống 75 năm xây dựng, trưởng thành của Bộ, ngành Tư pháp Việt Nam”. Trên cơ sở đó, Đoàn Thanh niên Bộ đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tư pháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Cùng với Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ, có thể khẳng định Đoàn thanh niên Bộ Tư pháp đã luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, định hướng sâu sát, kịp thời và tạo điều kiện của Đảng ủy Bộ. Đoàn Bộ xác định đây chính một trong những nhân tố quan trọng, quyết định sự thành công của công tác Đoàn, phong trào thanh niên của Bộ ta thời gian qua.

Nhằm phát huy hơn nữa những kết quả đạt được trong công tác thanh niên và phong trào thanh niên của Bộ Tư pháp, trong nhiệm kỳ tới, Đoàn Thanh niên Bộ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao, hiệu quả của Đảng ủy Bộ, cấp ủy các cấp đối với công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Bộ, cụ thể như: 

Một là, Đảng ủy Bộ và các Chi bộ, Đảng bộ trực thuộc tiếp tục tăng cường cơ chế lãnh đạo để các cấp bộ Đoàn không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, làm tốt chức năng chăm lo, giáo dục và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên, thanh niên. Các cấp ủy đảng chú trọng tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, khuyến khích các nhân tố mới, cách làm mới để đoàn viên, thanh niên có cơ hội phấn đấu, trưởng thành, mạnh dạn phát huy vai trò xung kích trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của cơ quan, đơn vị.

Hai là, không ngừng chăm lo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Đoàn và phát triển phong trào Đoàn. Tạo điều kiện để các đoàn viên, thanh niên được tham gia và trưởng thành từ chính các hoạt động đoàn, các hoạt động chuyên môn. Tạo điều kiện để cán bộ Đoàn được học tập, nâng cao trình độ cả về lý luận chính trị, chuyên môn; định kỳ hàng quý, cấp ủy các cấp tổ chức làm việc để nắm tình hình công tác đoàn và phong trào thanh niên, gặp gỡ, trao đổi, đối thoại với đoàn viên, thanh niên trong từng đơn vị.

Ba là, Đảng ủy tiếp tục quan tâm chỉ đạo các tổ chức đoàn thể, các đơn vị thuộc Bộ phối hợp chặt chẽ với Đoàn Thanh niên Bộ trong triển khai các hoạt động tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, bồi đắp lý tưởng, đạo đức cách mạng trong mỗi đoàn viên, thanh niên; các cấp ủy đảng phối hợp với Thủ trưởng đơn vị động viên, khích lệ, tạo điều kiện để đoàn viên, thanh niên mạnh dạn cống hiến, tham gia nhiều hơn, thực chất hơn vào các công việc của chuyên môn, đoàn thể.

Đoàn Bộ sẽ không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, chú trọng các giải pháp hiện đại, thiết thực để thu hút, tập hợp đoàn viên, thanh niên, tổ chức hiệu quả các phong trào, góp phần xây dựng và phát triển cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm