Đổi mới công tác giáo dục khoa học xã hội và nhân văn trong nhà trường Quân đội

(PLVN) - Sáng 12/3, tại Hà Nội, Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam) - Cơ quan Thường trực Đề án “Đổi mới công tác giáo dục khoa học xã hội và nhân văn (KHXH&NV) trong nhà trường QĐND Việt Nam” (Đề án) tổ chức Hội nghị Ban Soạn thảo Đề án. Trung tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đại biểu một số cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam.
Các đại biểu dự hội nghị.
Các đại biểu dự hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị, đại diện Ban Soạn thảo Đề án cho biết, thực hiện Quyết định số 4111/QĐ-BQP, ngày 30/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phê duyệt Kế hoạch xây dựng Đề án “Đổi mới công tác giáo dục KHXH&NV trong nhà trường QĐND Việt Nam”, Cục Tuyên huấn đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức khảo sát thực tiễn, chuẩn bị đề cương Đề án; xây dựng dự thảo nội dung Đề án và gửi xin ý kiến các thành viên Ban Soạn thảo, các học viện, trường và các cơ quan, đơn vị; phối hợp tổ chức hội thảo khoa học nhằm bổ sung sự cần thiết và cơ sở lý luận, thực tiễn vào dự thảo Đề án… Đến nay, Cục Tuyên huấn đã hoàn chỉnh dự thảo Đề án (lần 2) gửi xin ý kiến các thành viên Ban Soạn thảo.

Tại hội nghị, các đại biểu thống nhất cho rằng, Đề án được xây dựng công phu, khoa học, cập nhật các chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, Quân ủy Trung ương; kiến thức thực tiễn, sự vận động, phát triển của quá trình giáo dục và đào tạo của các nhà trường trong và ngoài Quân đội, trong nước và quốc tế, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác giáo dục KHXH&NV và xây dựng Quân đội.

Các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trong dự thảo Đề án có tính khả thi cao, nhằm giải quyết những hạn chế, vướng mắc, bất cập trong thực tiễn công tác giáo dục KHXH&NV, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ giáo dục và đào tạo trong nhà trường Quân đội trong tình hình mới. Bên cạnh đó, một số ý kiến cũng đề nghị bổ sung, điều chỉnh về sự cần thiết, nội dung, giải pháp và một số chỉ tiêu trong Đề án.

Trung tướng Nguyễn Văn Đức phát biểu tại hội nghị.
Trung tướng Nguyễn Văn Đức phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Văn Đức đánh giá cao Cơ quan Thường trực và các cơ quan, đơn vị trong việc phối hợp xây dựng Đề án. Trung tướng Nguyễn Văn Đức cho rằng, công tác giáo dục KHXH&NV là nội dung quan trọng trong công tác tư tưởng - văn hóa của Đảng; là hoạt động cơ bản của công tác Đảng, công tác chính trị trong QĐND Việt Nam; là một nội dung cơ bản, trọng yếu trong chương trình đào tạo ở nhà trường Quân đội; quyết định đến xây dựng phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, trình độ, năng lực, phương pháp, tác phong công tác của học viên; góp phần xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thời gian qua, công tác giáo dục KHXH&NV ở các nhà trường Quân đội đạt nhiều kết quả tích cực, tuy nhiên, thực tế công tác này vẫn còn có một số hạn chế, bất cập cần quan tâm, nghiên cứu và đề xuất những giải pháp đổi mới.

Trung tướng Nguyễn Văn Đức đề nghị Cơ quan Thường trực, Ban Soạn thảo tiếp thu đầy đủ ý kiến của các đại biểu tại hội nghị; tiếp tục nghiên cứu, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện Đề án và các văn bản có liên quan bảo đảm chất lượng; báo cáo Thủ trưởng Tổng cục Chính trị trình Thường vụ Quân ủy Trung ương phê duyệt theo quy định.

Đọc thêm