Đồng ý cho các đại biểu đề cử bổ sung rút ứng cử

(PLO) - 29 ứng cử viên (23 chính thức và 6 dự khuyết) là những ứng cử viên được giới thiệu (ngoài danh sách đề cử của Trung ương khoá XI) và xin rút trước đó đã được Đại hội đồng ý cho rút khỏi danh sách bầu Ban Chấp hành TƯ khóa XII.

ĐB đến hội trường chuẩn bị công tác bầu cử nhân sự ĐH.

ĐB đến hội trường chuẩn bị công tác bầu cử nhân sự ĐH.

Đến 21h, Đại hội mới chốt được việc đồng ý cho 29 ứng cử viên (23 chính thức và 6 dự khuyết) là những ứng cử viên được giới thiệu (ngoài danh sách đề cử của Trung ương khoá XI) và đã xin rút trước đó được rút khỏi danh sách bầu cử.

Do danh sách đề cử vẫn có số dư vượt quá 30% nên Đại hội tiếp tục bỏ phiếu để danh sách có đủ số dư tối đa 30% trước khi biểu quyết thông qua danh sách bầu cử chính thức. Danh sách bầu cử chính thức sẽ gồm 221 trường hợp do BCH TƯ khóa XI giới thiệu và các trường hợp đề cử bổ sung tại đại hội.

Theo Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh, để bảo đảm tính kế thừa và phát triển, Ban Chấp hành TƯ khóa XII cần có cơ cấu 3 độ tuổi, trong đó dưới 50 tuổi dự kiến 15-20%; từ 50-60 tuổi dự kiến 65-70%; trên 60 tuổi dự kiến 5-10%; trong đó, các đồng chí tham gia BCH TƯ lần đầu cần đủ tuổi để tham gia được 2 khóa, tối thiểu cũng đủ tuổi tham gia trọn 1 khóa.

Số lượng tái cử dự kiến khoảng 55-60%. Đồng thời, phấn đấu xây dựng cơ cấu, tỉ lệ cán bộ nữ trên 10%, cán bộ trẻ dưới 40 tuổi từ 4-6%, cán bộ là người dân tộc thiểu số từ 9-10%. Ngoài ra, có cơ cấu một số nhà khoa học, văn nghệ sĩ, lãnh đạo một số tập đoàn, tổng công ty lớn của Nhà nước đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia.

Cùng với đó, để bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, Ban Chấp hành TƯ Đảng khóa XII “cần có cơ cấu hợp lý để phân công phụ trách các lĩnh vực công tác đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan trọng yếu của Nhà nước ở Trung ương, địa phương và lực lượng vũ trang.

Tuy nhiên, trên cơ sở bảo đảm tiêu chuẩn, không nhất thiết địa phương nào, lĩnh vực nào, ngành nào cũng phải có người tham gia Ban Chấp hành TƯ Đảng” – ông Lê Hồng Anh cho biết.

Đánh giá chung về công tác chuẩn bị nhân sự, quy chế bầu cử tại Đại hội cũng như quy trình thảo luận, biểu quyết nhân sự tại Đại hội, các đoàn đại biểu và đa số đại biểu đều thống nhất với Đề án nhân sự do Ban Chấp hành TƯ khóa XI trình Đại hội và danh sách giới thiệu của TƯ.

Cho rằng, “công tác nhân sự đã được chuẩn bị bài bản, công phu, quy trình bầu cử dân chủ, thảo luận thẳng thắn”, đại biểu tin tưởng, căn cứ vào các tiêu chuẩn theo Đề án của Ban Chấp hành TƯ khóa XI, Đại hội sẽ lựa chọn được Ban Chấp hành TƯ khóa tới “có tầm nhìn vượt thời đại, đi trước thời đại để đảm nhận những cương vị cao của Đảng, Nhà nước”.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm