Quyết không để “quan tham” lọt vào Trung ương

(PLO) - Sáng mai (26/1), Đại hội XII tiến hành bỏ phiếu bầu cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XII – một công việc hết sức hệ trọng để “trao gửi trách nhiệm dẫn dắt, lãnh đạo đất nước trong giai đoạn phát triển tiếp theo”.

Công tác nhân sự được các đại biểu tham dự Đại hội XII bàn thảo kỹ lưỡng.

Công tác nhân sự được các đại biểu tham dự Đại hội XII bàn thảo kỹ lưỡng.

Ứng viên các vị trí lãnh đạo chủ chốt

Sáng qua (24/1), Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban TƯ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UB TƯ MTTQ VN) Vũ Trọng Kim xác nhận các ứng viên được giới thiệu vào các vị trí lãnh đạo chủ chốt trong nhiệm kỳ tới.

Theo đó, Tổng Bí thư khóa XI Nguyễn Phú Trọng được giới thiệu làm Tổng Bí thư khóa XII; Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang được giới thiệu làm Chủ tịch nước; Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc được giới thiệu làm Thủ tướng và bà Nguyễn Thị Kim Ngân được giới thiệu làm Chủ tịch Quốc hội.

Phó Chủ tịch UB TƯ MTTQ VN cho biết, 4 chức danh lãnh đạo chủ chốt trên đã được BCH TƯ khóa XI giới thiệu để Đại hội bầu vào BCH TƯ khóa XII để BCH TƯ khóa XII xem xét, bầu vào các vị trí chủ chốt đó. 

Tuy nhiên, khi Đại hội XII của Đảng kết thúc và việc bầu 4 vị trí chủ chốt đạt được kết quả như công tác chuẩn bị nhân sự của BCH TƯ khoá XI thì Tổng Bí thư sẽ đảm nhiệm ngay trọng trách. Ba chức danh còn lại là Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội thì phải chờ đến kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XIV (diễn ra vào khoảng tháng 7/2016), nếu Quốc hội thống nhất bầu thì lúc đó các chức danh này mới chính thức nhận nhiệm vụ. 

Cũng theo ông Vũ Trọng Kim, công tác nhân sự được chuẩn bị kỹ ở ba Hội nghị TƯ 12,13,14 khóa XI. Đặc biệt, Hội nghị TƯ 14 chuẩn bị cho 4 chức danh lãnh đạo chủ chốt. “Trong Bộ Chính trị thảo luận rất kỹ từng trường hợp một. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng được Bộ Chính trị tín nhiệm hoàn toàn. Có một số đồng chí khác được giới thiệu thì tự rút để dồn sự tín nhiệm cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng” – Phó Chủ tịch UB TƯ MTTQ VN thông tin. 

TƯ giới thiệu 5 người vào vị trí Tổng Bí thư và tiến hành 3 lần bỏ phiếu. “Theo tôi, về nhân sự chủ chốt làm như thế là rất kỹ và dân chủ. BCH TƯ là cơ quan lãnh đạo giữa hai kỳ Đại hội đã làm hết trách nhiệm của mình đối với Đại hội về chuẩn bị nhân sự. Tôi nghĩ rằng, Đại hội lần này, các đại biểu nhất định sẽ ủng hộ theo sự chuẩn bị kỹ của Trung ương khóa XI” , ông Vũ Trọng Kim nhấn mạnh. 

Trước đó, Đại hội đã quyết định Ban Chấp hành Trung ương (BCH TƯ) khóa XII gồm 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết như phương án nhân sự BCH TƯ khóa XI trình Đại hội xem xét. Như vậy, so với BCH TƯ khóa XI, tổng số Ủy viên của BCH TƯ khóa XII vẫn giữ nguyên song có sự thay đổi ±5 Ủy viên chính thức và dự khuyết. Theo đó, so với 175 Ủy viên chính thức và 25 Ủy viên dự khuyết ở khóa XI, BCH TƯ khóa XII tăng 5 Ủy viên chính thức và giảm 5 ủy viên dự khuyết.

Các đại biểu đánh giá, việc tăng thêm số Ủy viên chính thức là “điều rất hợp lý, phù hợp với xu thế phát triển hiện nay và tình hình thực tế của Việt Nam để đáp ứng những yêu cầu, nhiệm vụ chính trị ngày càng cao”. Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Rón nhấn mạnh, BCH TƯ khóa mới “không chỉ cần thiết tăng thêm số lượng mà còn cần chú ý tới chất lượng để đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII”. Đại biểu Ngọ Duy Hiểu (Bí thư Huyện ủy Phúc Thọ, Hà Nội) cho biết, số lượng Ủy viên BCH TƯ khóa XII là kết quả của sự cân nhắc rất kỹ càng của BCH TƯ khóa XI.

Loại ngay những người cơ hội, vụ lợi, quan liêu, tham nhũng... 

Báo cáo công tác nhân sự BCH TƯ khóa XII trình Đại hội đã được BCH khóa XI thảo luận kỹ, thông qua dự thảo tại Hội nghị TƯ lần thứ 14 để trình Đại hội XII của Đảng xem xét, quyết định. TƯ khóa XI cũng đã thống nhất cao bằng hình thức bỏ phiếu kín đề cử nhân sự chức danh Tổng Bí thư BCH TƯ khóa XII; đề cử chức danh Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội nhiệm kỳ 2016 - 2021 để BCH TƯ khóa XII xem xét, giới thiệu Quốc hội khóa XIV quyết định theo quy định của pháp luật. 

Trong diễn văn khai mạc Đại hội XII, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nêu rõ, Đại hội này bầu BCH TƯ Đảng khóa XII gồm các đồng chí tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, năng lực lãnh đạo, bản lĩnh và trí tuệ, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Báo cáo về công tác nhân sự BCH TƯ khóa XII, BCH TƯ khóa XI xác định các  tiêu chuẩn cụ thể.

Ngoài những tiêu chuẩn chung của cán bộ được quy định trong các Nghị quyết của Đảng, để phù hợp với tình hình mới, tiêu chuẩn nhiệm kỳ này cũng được bổ sung các yêu cầu như: “Bản thân không tham nhũng, quan liêu, cơ hội, vụ lợi, tham vọng quyền lực và kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực, quan liêu, tham nhũng; không để vợ, chồng, con, người thân lợi dụng chức quyền để trục lợi; có ý thức giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, gương mẫu chấp hành sự phân công và nguyên tắc tổ chức, kỷ luật của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tự phê bình và phê bình; công minh, công bằng trong đánh giá, sử dụng cán bộ...” - Trưởng ban Tổ chức TƯ Tô Huy Rứa cho biết.

Các tiêu chuẩn này đã được Đại hội thảo luận kỹ cùng với việc thảo luận về cơ cấu, danh sách đề cử BCH TƯ khóa XII, các trường hợp xin rút khỏi danh sách ứng cử, đề cử BCH TƯ khóa XII. Trên cơ sở danh sách ứng cử, đề cử (bổ sung) được tổng hợp và phiếu xin rút khỏi danh sách ứng cử, đề cử BCH TƯ khóa XII, Đoàn Chủ tịch đã xem xét các trường hợp xin rút để báo cáo Đại hội biểu quyết thông qua danh sách ứng cử, đề cử, các trường hợp rút khỏi danh sách đề cử BCH TƯ khóa mới.

Đảm bảo không lọt những người có khuyết điểm 

Trưởng ban Tổ chức TƯ Tô Huy Rứa đánh giá: “Công tác nhân sự Đại học XII được chuẩn bị công phu, bước đột phá của Đảng trong nhiệm kỳ Đại hội XI, thể hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo chủ động, thống nhất và có hiệu quả của Đảng ta về đổi mới công tác xây dựng Đảng trong suốt nhiệm kỳ Đại học, được bắt nguồn từ Nghị quyết Hội nghị TƯ 4 khóa XI. Rõ ràng, Đảng “bắt mạch” đúng bản chất của vấn đề, xác định điểm nghẽn sâu xa của mọi sự trì trệ, yếu kém trong Đảng hiện nay nằm ở công tác cán bộ, nhất là công tác đánh giá cán bộ. Chỉnh đốn Đảng bắt đầu từ công tác cán bộ là sự lựa chọn đột phá đúng và trúng của Đảng ta ở nhiệm kỳ Đại hội XI”.

Nhận định tính đúng đắn khi tiêu chí lựa chọn lãnh đạo, nhân sự BCH TƯ khóa mới dựa trên việc tổng kết Nghị quyết TƯ 4 khóa XI, ông Nguyễn Túc, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam lưu ý: “Cần thẩm định kỹ, thận trọng về nhân sự, không thể để những người vi phạm các quy định trong Nghị quyết TƯ 4 vào BCH TƯ khóa này. Khâu cuối cùng này đòi hỏi Ủy ban Kiểm tra TƯ và Ban Kiểm tra tư cách đại biểu phải làm việc hết sức công tâm, hết sức thận trọng để đảm bảo không lọt những người có khuyết điểm vào BCH khóa mới, nhưng mặt khác đừng để oan sai cho những đồng chí xứng tầm vào cấp ủy để tham gia lãnh đạo đất nước”.

Góp ý văn kiện Đại hội XII trước khi Đại hội làm công tác nhân sự, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Đặng Ngọc Tùng cũng khẳng định: “Đảng ta, nhân dân ta rất cần những nhà lãnh đạo đầy khí phách và bản lĩnh” và đề nghị Đảng “phải đưa ra khỏi Đảng những phần tử thoái hóa, cơ hội biến chất, xu nịnh”; đồng thời kết nạp những công nhân ưu tú, những người mang bản chất của giai cấp công nhân thật sự. 

“Đây là vấn đề cực kỳ quan trọng có ảnh hưởng trực tiếp đến đường lối, chiến lược của Đảng, đặc biệt là đến lòng tin của giai cấp công nhân đối với Đảng và cả hệ thống chính trị. Hơn lúc nào hết phải thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Đảng Cộng sản không mang bản chất giai cấp công nhân, không đứng trên lập trường của giai cấp công nhân thì không còn là một Đảng tiên phong cách mạng” - Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khẳng định. 

Ngay sau khi ra mắt, BCH TƯ khóa XII sẽ họp Hội nghị lần thứ Nhất bầu Tổng Bí thư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra TƯ và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra TƯ, hoàn tất nội dung công tác nhân sự của Đại hội XII trước khi Đại hội bế mạc vào ngày 28/1 như chương trình Đại hội.

Có hơn 60 người được đề cử thêm vào danh sách do Trung ương giới thiệu
Ông Vũ Ngọc Hoàng – Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cho biết, đến chiều qua (24/1), có hơn 60 người được đề cử thêm vào danh sách do Trung ương giới thiệu, trong đó hơn 50% không nằm trong Ban Chấp hành cũ. Có người không dự Đại hội và nhiều người quá tuổi cũng được giới thiệu.
Nhiều người trong BCH cũ dù trước đó không được Trung ương giới thiệu cũng được Đại hội giới thiệu như các đồng chí: Trương Tấn Sang, Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Tấn Dũng, Lê Hồng Anh, Lê Thanh Hải, Phạm Quang Nghị, Tô Huy Rứa...
Vì số dư đã quá 30%, bước tiếp theo sẽ xin ý kiến người được giới thiệu (nếu xin rút thì Đại hội quyết định) sau đó lập danh sách chính thức và Đại hội tiến hành bỏ phiếu. Đại hội vẫn tín nhiệm đồng chí nào đó và người đó trúng cử cũng là việc bình thường. Còn "ai xin rút thì cho rút vì mình còn nói đến chuyện phấn đấu tiến tới tranh cử nên việc này là tự nguyện, tự do của người ta. Làm sao cứ bắt giữ lại, mà ngày nay không phải là thiếu cán bộ. Hơn nữa trong Đảng xin rút có phải là “động tác giả” đâu mà là xin rút thật”, ông Hoàng nêu quan điểm.
Ông Hoàng cũng cho biết, tinh thần của Đại hội họp ở Hội trường và các Đoàn nhìn chung nhất trí cao với Đề án nhân sự của BCH Trung ương XI trình và danh sách giới thiệu của BCH Trung ương. “Đề án nhân sự, trong đó nêu yêu cầu xây dựng BCH Trung ương, tiêu chuẩn tham gia BCH Trung ương, số lượng, cơ cấu như thế nào thì tôi chưa thấy có ý kiến nào khác”, ông Hoàng cho biết.
Ngoài ra, "Danh sách giới thiệu của BCH Trung ương XI về các chức danh chủ chốt tôi thấy thảo luận ở Đoàn cũng nhất trí cao”, ông Vũ Ngọc Hoàng nói./.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm