Truyền thông Chính sách

Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi): Mở rộng các nội dung về phân cấp, ủy quyền giữa các cấp chính quyền

(PLVN) - Thông tin trên được ông Nguyễn Công Anh - Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội đưa ra tại Họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội Quý I/2024 do UBND TP Hà Nội tổ chức chiều nay, 28/3.
Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Nguyễn Công Anh thông tin tại họp báo.
Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Nguyễn Công Anh thông tin tại họp báo.

Tại họp báo, thông tin về tình hình xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi), Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội cho biết, tại Kỳ họp thứ 6 vừa qua, Quốc hội (QH) đã thảo luận, cho ý kiến về dự án Luật Thủ đô (sửa đổi).

Để thực hiện việc nghiên cứu giải trình, tiếp thu, chỉnh lý Luật Thủ đô (sửa đổi), UBND TP Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho lãnh đạo UBND TP, các Sở, ban, ngành TP thực hiện viêc rà soát, tiếp thu, giải trình, đề xuất việc chỉnh lý dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) và hoàn thiện các hồ sơ theo quy định trên cơ sở các ý kiến thẩm tra của Ủy ban pháp luật, ý kiến của đại biểu QH theo Báo cáo số 3194/BC-TTKQH ngày 4/12/2023 của Tổng Thư ký QH và Báo cáo số 2273/BC-UBPL15 ngày 20/10/2023 của Ủy ban pháp luật của QH thẩm tra dự án Luật.

Trong thời gian từ ngày 18/12/2023 đến ngày 27/12/2023, UBND TP Hà Nội đã tổ chức 12 cuộc họp tiếp thu, giải trình, chỉnh lý hoàn thiện dự thảo Luật với sự tham gia của Ủy ban Pháp luật của QH, Bộ Tư pháp và một số Bộ, ngành Trung ương, các Sở, ban, ngành TP.

Trên cơ sở kết quả các cuộc họp, báo cáo đề xuất của các Sở, Ban, ngành TP, UBND TP Hà Nội đã giao Thường trực Tổ công tác xây dựng Luật Thủ đô tổ chức họp với các bộ phận chuyên môn của Văn phòng QH, Bộ Tư pháp, các chuyên gia Luật Thủ đô tổ chức tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật.

UBND TP Hà Nội đã có báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi), dự thảo Luật (sau điều chỉnh) để báo cáo xin ý kiến lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Thành ủy và gửi Uỷ ban pháp luật của QH, Bộ Tư pháp.

Từ đầu năm 2024 đến nay, Ủy ban pháp luật của QH đã chủ trì phối hợp với Bộ Tư pháp và UBND TP Hà Nội nghiên cứu, tiếp thu chỉnh lý dự thảo Luật theo đề xuất của TP. Lãnh đạo QH đã làm việc với Thường trực Thành ủy để chỉ đạo, định hướng việc tiếp thu. Đảng đoàn QH đã làm việc với Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp và Ban Thường vụ Thành ủy về dự án Luật.

Ngày 14/3/2024, Ủy ban Thường vụ QH đã tổ chức phiên họp cho ý kiến đối với dự án Luật Thủ đô. Ngày 26/3/2024, QH đã tổ chức hội nghị Đại biểu QH hoạt động chuyên trách lần thứ 5 để lấy ý kiến góp ý của các đại biểu QH vào dự thảo Luật.

Trên cơ sở đó, dự thảo Luật đang tiếp tục được nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý theo ý kiến của các đại biểu QH, các cơ quan để hoàn thiện, xin ý kiến Chính phủ và gửi đại biểu QH nghiên cứu trước Kỳ họp thứ 7 của QH.

“Qua những lần xin ý kiến, cơ bản việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật được các cơ quan Trung ương, đại biểu QH đánh giá cao và tán thành nhiều nội dung của dự thảo, được lãnh đạo QH đánh giá đủ điều kiện để trình Kỳ họp thứ 7 của QH”, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội nhấn mạnh.

Về nội dung tiếp thu, chỉnh lý, ông Nguyễn Công Anh cho hay, trên cơ sở Báo cáo thẩm tra của Ủy ban pháp luật của QH và hơn 130 ý kiến của đại biểu QH thảo luận tại kỳ họp thứ 6, UBND TP Hà Nội đã nghiên cứu, giải trình đầy đủ, dự kiến tiếp thu đối với nhiều ý kiến.

Trong đó nổi bật là việc tiếp thu, chỉnh lý bổ sung các quy định về nguyên tắc áp dụng pháp luật; quy định về tổ chức, bộ máy của HĐND TP, các quận, thị xã, TP thuộc Thủ đô; các cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP, cấp huyện.

Bổ sung nhiều nội dung phân quyền cho TP trong chủ động về tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị, về biên chế; mở rộng các nội dung về phân cấp, ủy quyền giữa các cấp chính quyền; các quy định về văn hóa, y tế, quy hoạch, xây dựng, đầu tư, tài chính - ngân sách; cơ chế liên kết, phát triển vùng Thủ đô.

Đặc biệt, đã chỉnh lý nhiều quy định quan trọng về cải tạo, chỉnh trang, tái thiết đô thị, phát triển theo định hướng giao thông công cộng; các quy định về thử nghiệm có kiểm soát, thí điểm các mô hình mới. Đồng thời, nghiên cứu, chỉnh lý về bố cục, sắp xếp lại các chương, điều, khoản, điểm trong dự thảo Luật.

Đọc thêm