Đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng vào cuộc sống: Không có vùng cấm, không có ngoại lệ trong kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Đó là nhấn mạnh của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú khi phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021, diễn ra ngày 18/10.

 Điểm cầu trực tuyến tại Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Điểm cầu trực tuyến tại Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Khẳng định quyết tâm trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Theo báo cáo của Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương, từ đầu năm 2021, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng tiếp tục được lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện toàn diện, đồng bộ theo quy định của Điều lệ Đảng với khối lượng rất lớn, hiệu quả được nâng lên rõ rệt. Nhiều việc mới, việc khó, việc phức tạp, nhạy cảm được tiếp tục kiểm tra, kết luận và xử lý nghiêm minh, kịp thời với tinh thần quyết liệt “không dừng, không nghỉ”, “không chùng xuống”, góp phần khẳng định trách nhiệm, quyết tâm trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

UBKT các cấp đã nỗ lực, vừa đảm bảo công tác phòng, chống dịch, vừa thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo kế hoạch đã đề ra với những giải pháp linh hoạt, phù hợp tại các địa phương thực hiện giãn cách xã hội. Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào những vi phạm về phẩm chất chính, đạo đức lối sống, vi phạm nguyên tắc, quy chế, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, khoáng sản, thực hiện dự án đầu tư, mua sắm trang thiết bị y tế và trong lĩnh vực phòng, chống buôn lậu và trong hoạt động tư pháp.

Công tác giám sát tiếp tục được coi trọng. Cấp ủy và UBKT các cấp đã giám sát khoảng 31.000 tổ chức đảng và gần 80 nghìn đảng viên. Nội dung giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện thể chế, chính sách trong một số lĩnh vực như: tài chính, đầu tư xây dựng, mua sắm thiết bị y tế, quy hoạch và phát triển năng lượng, việc quản lý cửa khẩu, lối mở biên giới… Đây là những lĩnh vực mới và khó, phải tập trung nghiên cứu sâu sắc, toàn diện, vừa làm vừa rút kinh nghiệm. Các tổ chức Đảng, đảng viên được giám sát rất đồng tình ủng hộ, nỗ lực khắc phục các vi phạm, khuyết điểm. Qua giám sát cũng đã kiến nghị cấp có thẩm quyền chỉ đạo sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện nhiều cơ chế, chính sách, pháp luật còn sơ hở, bất cập.

Cấp ủy các cấp đã thi hành kỷ luật 126 tổ chức đảng và 9.314 đảng viên. UBKT các cấp đã chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện tổ chức, đơn vị, cá nhân có dấu hiệu vi phạm trong việc chấp hành các nguyên tắc hoạt động của Đảng và trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Kết quả kiểm tra xử lý được công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, góp phần giáo dục, răn đe, cảnh tỉnh, ngăn ngừa vi phạm, ổn định tình hình của địa phương, đơn vị. Công tác phối hợp giữa UBKT với các cơ quan liên quan, được thực hiện ngày càng chặt chẽ, kịp thời, hiệu quả hơn.

Trong những tháng cuối năm, cấp ủy và UBKT các cấp xác định tập trung nghiên cứu, phổ biến, quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII); các quy định về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; tiếp tục rà soát, tổ chức thực hiện toàn diện, có hiệu quả chương trình, kế hoạch công tác năm 2021 đã đề ra với quyết tâm chính trị cao hơn, hành động mạnh mẽ hơn. Tập trung kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, người đứng đầu, cán bộ chủ chốt ở các lĩnh vực, địa bàn, vị trí công tác dễ xảy ra vi phạm; giải quyết dứt điểm những vụ việc tồn đọng, kéo dài, nổi cộm, bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Cùng với đó, sẽ tập trung kiểm tra, xử lý kịp thời, nghiêm minh các tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm trong các vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo. Phối hợp chặt chẽ giữa UBKT và các cơ quan thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử của Nhà nước trong công tác kiểm tra, giám sát và phòng, chống tiêu cực, tham nhũng…

Kiểm tra, giám sát phải có trọng tâm, trọng điểm

Phát biểu kết luận Hội nghị, Chủ nhiệm UBKT Trung ương Trần Cẩm Tú yêu cầu cấp ủy, UBKT các cấp phải có những giải pháp khắc phục triệt để những tồn tại, hạn chế trong thời gian qua. Đồng thời, UBKT các cấp tiếp tục quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện có hiệu quả các quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng trong thời gian tới. Bên cạnh đó, ngành tiếp tục tham mưu xây dựng, hoàn thiện các quy chế, quy định, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, đảm bảo khoa học, đồng bộ, chặt chẽ, thống nhất, khả thi.

Trước mắt, tập trung xây dựng, trình Bộ Chính trị sửa đổi, bổ sung Quy định về xử lý kỷ luật, tổ chức đảng và đảng viên vi phạm; Hướng dẫn của Ban Bí thư thực hiện Quy định số 22; tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng, tập trung kiểm tra, giám sát tổ chức đảng gắn với trách nhiệm cán bộ chủ chốt, người đứng đầu; tăng cường kiểm tra, kiên quyết xử lý nghiêm minh kịp thời tổ chức, cá nhân có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Cấp ủy cần chỉ đạo UBKT các cấp xử lý kịp thời các tổ chức Đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm trong các vụ việc, vụ án ở địa phương, đơn vị; quan tâm công tác xây dựng ngành, kiện toàn tổ chức bộ máy UBKT theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp có đủ năng lực, phẩm chất đạo đức trong sáng, luôn nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Việc kiểm tra, giám sát phải đảm bảo dân chủ, có trọng tâm, trọng điểm với phương châm kiên quyết, không có vùng cấm, không có ngoại lệ nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm và công khai kết quả xử lý theo quy định; kịp thời giải quyết dứt điểm đơn, thư tố cáo, khiếu nại, tránh gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân...

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm