Đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống: Dấu ấn Đảng viên trong cuộc chuyển mình ở bản làng Sơn La - Mục tiêu 100% trưởng bản là Đảng viên vào năm 2025

(PLVN) -Trong 5 năm qua, Đảng bộ tỉnh Sơn La đã kết nạp được 7.533 Đảng viên mới ở xóm, bản, tiểu khu, tổ dân phố, chiếm 44,76% Đảng viên được kết nạp trong toàn tỉnh. Theo kế hoạch, Sơn La sẽ phấn đấu 100% trưởng bản là Đảng viên vào năm 2025.
Việc phát huy tính gương mẫu của Đảng viên trong phát triển kinh tế đã góp phần làm thay đổi nhận thức của người dân vươn lên xóa đói, giảm nghèo.
Việc phát huy tính gương mẫu của Đảng viên trong phát triển kinh tế đã góp phần làm thay đổi nhận thức của người dân vươn lên xóa đói, giảm nghèo.

Nâng cao sức mạnh của Đảng từ cơ sở

Có mặt tại cuộc họp định kỳ của Đảng ủy xã Phiêng Pằn (Mai Sơn) với sự tham gia đầy đủ của Đảng viên ở các chi bộ, chúng tôi nhận thấy nội dung cuộc họp được mọi người tham gia thảo luận sôi nổi với tinh thần trách nhiệm cao; nhiều ý kiến hay, sát thực được ghi nhận; những khó khăn, vướng mắc nêu ra được tháo gỡ. Kết thúc cuộc họp mỗi đồng chí cấp ủy, bí thư chi bộ, Đảng viên được phân công rõ nhiệm vụ, phần việc.

Bí thư Đảng ủy xã Lù A Dủa cho biết, việc tổ chức họp định kỳ đã giúp Đảng bộ xã nắm được tình hình thực tế tại các chi bộ và diễn biến ở mỗi Đảng viên, có giải pháp tháo gỡ những tồn tại, vướng mắc, nâng cao chất lượng hoạt động ở các chi bộ.

Tại xã Lóng Luông, Bí thư Đảng ủy xã Giàng A Ký cho biết: Việc không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt ở mỗi chi bộ đã tạo điều kiện để các Đảng viên thể hiện năng lực của mình trước tập thể, cơ quan, biết được những hạn chế, yếu kém của bản thân để tự khắc phục, học hỏi, rút kinh nghiệm. Đảng bộ xã chỉ đạo các chi bộ duy trì sinh hoạt đảm bảo mỗi tháng một lần, linh hoạt về thời gian; mỗi buổi họp đảm bảo đông đủ Đảng viên; nội dung được thông báo trước để Đảng viên có thời gian nghiên cứu, tham gia ý kiến cùng thống nhất hành động.

Bí thư Huyện ủy Mai Sơn Nguyễn Việt Cường chia sẻ: “Nhiều năm qua, huyện luôn quan tâm công tác xây dựng Đảng vững mạnh từ cơ sở, trọng tâm là tập trung củng cố tổ chức cơ sở Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng và phát triển Đảng viên, xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, nhất là với chi bộ ít Đảng viên ở vùng sâu, vùng xa, biên giới. Chúng tôi cũng không ngừng đổi mới hình thức sinh hoạt chi bộ gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nêu cao tinh thần phê bình và tự phê bình… Những nỗ lực đó không chỉ góp phần củng cố hệ thống chính trị cơ sở mà còn tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, Đảng viên”.

Ở Sơn La những năm qua, công tác xây dựng Đảng, phát triển Đảng viên luôn được Đảng bộ các cấp quan tâm chỉ đạo, số lượng Đảng viên kết nạp mới tăng nhanh, năng lực, trình độ học vấn của Đảng viên mới kết nạp không ngừng được cải thiện, nâng cao, khắc phục cơ bản tình trạng cơ sở thiếu Đảng viên, thiếu chi bộ. Theo đánh giá từ Ban Tổ chức Tỉnh ủy, địa bàn tỉnh không còn bản trắng Đảng viên… Trong 5 năm qua, Đảng bộ tỉnh đã kết nạp được 7.533 Đảng viên mới ở xóm, bản, tiểu khu, tổ dân phố, chiếm 44,76% Đảng viên được kết nạp trong toàn tỉnh. Theo kế hoạch, tỉnh Sơn La sẽ phấn đấu 100% trưởng bản là Đảng viên vào năm 2025.

Nâng cao chất lượng tạo nguồn kết nạp Đảng viên

Ông Lê Hồng Long - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Sơn La - cho biết, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thường xuyên đổi mới phương pháp, lề lối làm việc, bám sát Điều lệ Đảng, các nguyên tắc sinh hoạt Đảng... Đồng thời chỉ đạo Đảng bộ các cấp xây dựng ban hành kế hoạch hành động chi tiết, cụ thể phù hợp với đặc thù từng địa phương; quan tâm chất lượng công tác sinh hoạt Đảng và phát triển Đảng viên, xem đây là một trong những chỉ tiêu để đánh giá, xếp loại hoàn thành nhiệm vụ ở các tổ chức cơ sở Đảng hàng năm.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Sơn La Lê Hồng Long chia sẻ về công tác xây dựng Đảng trên địa bàn tỉnh.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Sơn La Lê Hồng Long chia sẻ về công tác xây dựng Đảng trên địa bàn tỉnh.

Một trong những nhiệm vụ được tỉnh quan tâm nhất hiện nay là khắc phục tình trạng thiếu nguồn Đảng viên trẻ kế cận ở các bản vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức chính trị cho đội ngũ cán bộ và quần chúng nhân dân về phát triển Đảng viên. Hàng năm, căn cứ vào tiêu chí kết nạp Đảng viên, các Đảng bộ, chi bộ, các tổ chức đoàn thể tổ chức rà soát, đánh giá chất lượng nguồn Đảng viên, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, giáo dục. Đồng thời, phân công Đảng viên giúp đỡ, theo dõi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của quần chúng có lý tưởng, thực sự tiêu biểu ở địa phương, cơ sở, được các tổ chức đoàn thể đánh giá cao và nhân dân tín nhiệm, xem xét, kết nạp vào Đảng.

Ông Long khẳng định, nâng cao chất lượng tạo nguồn kết nạp Đảng viên là yếu tố quyết định đến chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở Đảng, góp phần củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Việc đặt ra chỉ tiêu kết nạp Đảng viên mới hàng năm là hết sức quan trọng. Từ đó, tập thể cấp ủy và mỗi Đảng viên tích cực, chủ động chỉ đạo, phối hợp cùng các tổ chức chính trị xã hội phát hiện, bồi dưỡng nhân tố mới để tăng cường sức mạnh cho Đảng.

Đi đôi với công tác trên, còn phải coi trọng công tác giáo dục, rèn luyện, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức, lối sống trong sạch, đoàn kết, gương mẫu, ý chí quyết tâm của cán bộ, Đảng viên. Không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt và phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của Đảng viên trên mọi lĩnh vực, thực hiện đồng bộ, nhất quán việc “nói đi đôi với làm”. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố lòng tin của nhân dân.

Với các giải pháp hiệu quả và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, công tác phát triển đảng viên là người dân tộc thiếu số của Sơn La đạt kết quả ấn tượng, không chỉ góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên mà còn đóng góp vào việc phát triển kinh tế, xã hội; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và an ninh trên tuyến biên giới. Đây là một kinh nghiệm quý, mô hình trong quá trình đưa Nghị quyết Đại hội Đảng XIII đi vào cuộc sống như hiện nay.

Đọc thêm