Đưa Nghị quyết lần thứ XIII của Đảng vào cuộc sống: Cụ thể hóa Nghị quyết bằng kế hoạch khả thi, hiệu quả

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Đó là nhấn mạnh của Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa khi chủ trì Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng qua và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021, diễn ra hôm qua (16/7).

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Công tác tuyên truyền đổi mới mạnh mẽ

Báo cáo tại Hội nghị cho biết, trong bối cảnh dịch COVID -19 diễn biến phức tạp, toàn ngành Tuyên giáo đã phát huy được tinh thần trách nhiệm, chủ động tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt nhiều kết quả tích cực, bảo đảm nghiêm túc, thực chất, trên cơ sở đó chỉ ra những kết quả, những cách làm mới, sáng tạo, thiết thực để nhân rộng.

Cùng với đó, toàn ngành đã chủ động bám sát thực tiễn, kịp thời thông tin, tuyên truyền toàn diện các sự kiện chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại của đất nước, nhất là tuyên truyền phục vụ Đại hội XIII của Đảng, công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa 15 và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch. Đổi mới mạnh mẽ công tác chỉ đạo, định hướng tuyên truyền báo chí, xuất bản, thông tin đối ngoại… đảm bảo khách quan, có trọng tâm, trọng điểm.

Các ý kiến tại Hội nghị cho rằng, để việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng đạt kết quả cao, phải xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục trong cả nhiệm kỳ; phải phát huy được sức mạnh tổng hợp của các cấp, cách ngành. Bên cạnh đó, một số ý kiến đề xuất cần quan tâm đúng mức tới các thông tin trên mạng xã hội; có sự phối hợp chặt chẽ, làm tốt công tác tư tưởng và cung cấp thông tin tích cực cho các cơ quan báo chí... Bởi hiện nay, vẫn còn nhiều vấn đề liên quan đến mạng xã hội chưa được quản lý kịp thời, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa biểu dương những cố gắng, nỗ lực và thành tích của ngành Tuyên giáo đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2021. Những kết quả nổi bật nêu trên là rất đáng phấn khởi, tự hào, thể hiện rõ vai trò của ngành Tuyên giáo trong hệ thống chính trị và trong xã hội. Sau Hội nghị này, toàn ngành sẽ nghiêm túc rút kinh nghiệm, khẩn trương khắc phục những mặt hạn chế, những việc làm chưa tốt, trên cơ sở đó tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, quyết tâm vượt qua khó khăn, biến thách thức thành cơ hội để hoàn thành tốt nhiệm vụ đã đề ra.

Kịp thời lý giải những băn khoăn, vướng mắc

Định hướng nhiệm vụ thời gian tới, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị toàn ngành cần xác định tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, triển khai sâu rộng xuống cơ sở, giữ vững vấn đề về nguyên tắc, những quan điểm lớn mà Đại hội lần thứ XIII đã đề ra, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết; việc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết chỉ là bước đầu, vấn đề quan trọng là đưa Nghị quyết vào thực tiễn cuộc sống, nói đi đôi với làm.

Do vậy, Ban Tuyên giáo các cấp cần tham mưu cấp ủy xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình hành động, cụ thể hóa bằng các kế hoạch, đề án, dự án khả thi, sát với điều kiện thực tế, hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao đời sống nhân dân và sự phát triển mạnh mẽ của mỗi địa phương, đơn vị, từ đó nhanh chóng đưa những nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết trở thành hành động cụ thể trong thực tiễn.

Việc tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII phải bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với từng đối tượng; phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống tuyên giáo các cấp, các cơ quan báo chí - xuất bản, đội ngũ giảng viên lý luận chính trị, văn nghệ sĩ, báo cáo viên, tuyên truyền viên... Kịp thời lý giải những băn khoăn, vướng mắc của cán bộ, đảng viên và nhân dân về nội dung Nghị quyết; uốn nắn kịp thời những nhận thức chưa đúng; chủ động định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận tích cực trong xã hội; kiên quyết đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái.

Đồng thời, trong quá trình triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cần phải đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương pháp, hình thức học tập, tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên, nhất là với thế hệ trẻ; tham mưu cấp ủy quan tâm chỉ đạo nhân rộng gương điển hình, tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác; đồng thời coi trọng công tác kiểm tra, giám sát, nhấn mạnh vai trò nêu gương.

Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu cần đa dạng hóa các hình thức quán triệt, tuyên truyền chuyên đề cho phù hợp, có hiệu quả thực hiện “mục tiêu kép”, vừa đảm bảo thực hiện công tác phòng, chống dịch, vừa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm