Đường dây nóng tiếp nhận phản ánh về tiêu cực, tham nhũng trong công an

Bộ Công an hôm nay công bố đường dây nóng tiếp nhận trực tiếp thông tin phản ánh về tiêu cực, tham nhũng của cán bộ, chiến sĩ ngành này với số điện thoại: 069.234.2593.

Thông tin phản ánh đến đường dây điện thoại nóng phải sử dụng bằng ngôn ngữ Tiếng Việt và có nội dung cụ thể về họ tên, địa chỉ, số điện thoại của cơ quan, tổ chức, cá nhân trực tiếp phản ánh thông tin đến đường dây điện thoại nóng.

Bộ Công an cho biết thêm, thông tin phản ánh đến đường dây nóng trên có thể bị từ chối tiếp nhận khi cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin không nêu rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ hoặc nội dung thông tin cung cấp không có cơ sở, căn cứ rõ ràng, không đủ điều kiện để tiếp nhận, giải quyết.

Cơ quan, tổ chức, cá nhân có lời lẽ, thái độ lăng mạ, xúc phạm, không đúng mực trong quá trình trao đổi cung cấp thông tin; nội dung thông tin không liên quan đến tiêu cực, tham nhũng của cán bộ, chiến sĩ Công an cũng bị từ chối tiếp nhận.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm