EU siết quy định về nông sản nhập khẩu

(PLVN) - Theo thông báo mới đây của EU quy định sửa đổi về kiểm dịch thực vật (KDTV) (Commission Implementing Directive (EU) 2019/523) có hiệu lực từ ngày 1/9/2019, sẽ bắt buộc áp dụng yêu cầu KDTV chặt chẽ đối với nhiều loại nông sản nhập khẩu (NK) từ các nước ngoài EU, trong đó có Việt Nam.

Trước thay đổi quan trọng về KDTV của EU, mới đây,  Cục Bảo vệ thực vật-Bộ NN&PTNT đã có công văn 2393/BVTV-KD về việc thực hiện quy định KDTV NK của EU gửi các Chi cục KDTV vùng trực thuộc để chủ động, nghiêm túc thực hiện.

Để tránh ảnh hưởng tới xuất khẩu (XK) nông sản của Việt Nam, Cục Bảo vệ thực vật yêu cầu các Chi cục KDTV vùng thực hiện kiểm tra các lô hàng XK theo đúng quy định về KDTV của EU.

Đối với các lô quả có múi và xoài tươi XK, phải được sản xuất từ các vườn đã được cơ quan KDTV kiểm tra và đảm bảo không nhiễm ruồi đục quả. Thông tin về vườn không nhiễm ruồi hoặc thông số về xử lý phải được ghi vào Giấy chứng nhận KDTV để đảm bảo truy xuất nguồn gốc.

Các Chi cục KDTV vùng cần chủ động thông báo, hướng dẫn để các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân XK biết và tuân thủ các quy định KDTV NK mới được EU điều chỉnh.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm