Gắn kết hợp tác quốc tế với bảo vệ chính trị nội bộ

(PLVN) -Ngày 25/3, Vụ Hợp tác quốc tế đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022. Tham dự Đại hội có Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ Bộ Tư pháp Nguyễn Kim Tinh và Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh, Ủy viên Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp.

Điều hành Đại hội là Chi uỷ nhiệm kỳ 2017-2020 gồm các đồng chí: Vụ trưởng Nguyễn Hữu Huyên, Bí thư chi bộ; Phó Vụ trưởng Nguyễn Minh Phương, Phó Bí thư chi bộ và đồng chí Hoàng Chung Thuỷ, Chi uỷ viên. 

Theo báo cáo, hiện nay Vụ Hợp tác quốc tế có 15/20 công chức là đảng viên, tỷ lệ đảng viên là nữ cao (trên 85%). Nhiệm kỳ qua, trong điều kiện đơn vị có rất nhiều biến động về nhân sự, Chi bộ đã phát huy tinh thần đoàn kết, phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo, nêu cao tinh thần gương mẫu, tiên phong của tổ chức đảng và đảng viên. Chi bộ đã quán triệt đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết của tổ chức Đảng cấp trên; bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Cán sự Đảng, Đảng uỷ, Lãnh đạo Bộ Tư pháp để triển khai toàn diện các lĩnh vực công tác.

Gắn kết hợp tác quốc tế với bảo vệ chính trị nội bộ ảnh 1
 

Chi bộ đã cùng thủ trưởng đơn vị lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao, trọng tâm là tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về hợp tác quốc tế về pháp luật; thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc tế của Bộ, ngành Tư pháp trên cả ba bình diện song phương, khu vực và toàn cầu, thực hiện các hoạt động thông tin đối ngoại nhằm tuyên truyền, quảng bá hình ảnh của Bộ, ngành đến bạn bè quốc tế.

Chi bộ đã tổ chức triển khai nghiêm túc các Nghị quyết Trung ương Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng Bộ Tư pháp, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII. Hoạt động của các tổ chức đoàn thể trong đơn vị tiếp tục được quan tâm thực hiện. Các đảng viên, công chức trong đơn vị luôn cố gắng rèn luyện, phấn đấu học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chi bộ, đơn vị thực hiện nghiêm túc quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Hàng năm, chi bộ đều được đánh giá công nhận là Chi bộ trong sạch, vững mạnh; các đảng viên đều được đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhiều đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Tuy nhiên, Chi bộ vẫn còn một số tồn tại, chế như: một số nhiệm vụ chưa bảo đảm đúng tiến độ công việc; sinh hoạt chuyên đề chưa được tổ chức thường xuyên... Vì vậy, các đảng viên đã phân tích các nguyên nhân của tồn tại, hạn chế; đề ra phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ tới đồng thời đưa ra các góp ý cụ thể đối với các báo cáo.

Phát biểu tại Đại hội, Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh đánh giá công tác của Chi bộ Vụ Hợp tác quốc tế trong nhiệm kỳ qua có nhiều chuyển biến tích cực, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Công tác xây dựng Đảng, phát triển Đảng viên đã được Chi uỷ, chi bộ quan tâm thực hiện bài bản, thường xuyên. Với thuận lợi có nhiều công chức, đảng viên được đào tạo chuyên môn bài bản tại nước ngoài, Thứ trưởng yêu cầu Lãnh đạo Vụ, Chi uỷ cần có các giải pháp phù hợp trong đánh giá cán bộ và có biện pháp khích lệ, động viên công chức, đảng viên của đơn vị để họ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, cống hiến và gắn bó với đơn vị.

Gắn kết hợp tác quốc tế với bảo vệ chính trị nội bộ ảnh 2
 

Ghi nhận những kết quả tích cực trên, Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ Bộ Tư pháp Nguyễn Kim Tinh đánh giá cao những đóng góp của Chi bộ Vụ Hợp tác quốc tế đối với thành tích chung của Đảng Bộ Tư pháp trong thời gian qua.

Trong nhiệm kỳ mới, đồng chí Nguyễn Kim Tinh đề nghị cần đảm bảo thực hiện chủ trương nhất thể hoá; cơ cấu Chi uỷ cần có tính kế thừa, tính đổi mới, hợp lý, phù hợp với nguyện vọng của đa số Đảng viên, từ đó góp phần thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đảng. Theo đó, các Đảng viên của Chi bộ cần phát huy tinh thần trách nhiệm, sáng suốt lựa chọn nhân sự cho Chi uỷ nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Nguyễn Kim Tinh cũng yêu cầu Chi uỷ nhiệm kỳ 2020-2022 cần phối hợp tốt với thủ trưởng đơn vị để lãnh đạo, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn. Đặc biệt, cần tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong hợp tác quốc tế về tư pháp và pháp luật. Cùng với đó, cần thường xuyên quan tâm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của công chức, đảng viên; chú trọng công tác phát triển đảng...

Gắn kết hợp tác quốc tế với bảo vệ chính trị nội bộ ảnh 3
 

Sau một thời gian làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, Đại hội đã bầu ra Chi uỷ Vụ Hợp tác quốc tế nhiệm kỳ 2020-2022 gồm: Vụ trưởng Nguyễn Hữu Huyên, Bí thư; đồng chí Hoàng Chung Thuỷ, Phó Bí thư; đồng chí Nguyễn Minh Hằng, Chi uỷ viên. 

Ngoài ra, Đại hội đã bầu 3 đại biểu dự đại hội Đảng bộ cấp trên gồm các đồng chí:  Nguyễn Hữu Huyên, Phạm Minh Đức, Trần Thị Thu Hiền và 1 đại biểu dự khuyết là đồng chí Trần Thị Lâm.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm