Giảm giá một số mặt hàng dầu, không tăng giá xăng nhờ chi Quỹ Bình ổn

Sau khi thực hiện trích lập và sử dụng Quỹ Bình ổn, giá các mặt hàng xăng được giữ ổn định ở mức 19.611 đồng/lít đối với xăng E5 RON92 và 21.177 đồng/lít đối với xăng RON95-III. Giá một số mặt hàng dầu giảm...
Giảm giá một số mặt hàng dầu, không tăng giá xăng nhờ chi Quỹ Bình ổn

Cụ thể, Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định giữ nguyên mức trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu như hiện hành. Chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với xăng E5 RON92 là 1.272 đồng/lít (kỳ trước chi sử dụng 1.194 đồng/lít); Xăng RON95: 697 đồng/lít (kỳ trước chi sử dụng 554 đồng/lít). Ngừng chi sử dụng Quỹ Bình ổn với dầu mazut:  

Sau khi thực hiện  trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, giá xăng E5 RON92, xăng RON95-III giữ ổn định mức giá hiện hành. Còn giá dầu hỏa giảm 116 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S giảm 270 đồng/kg.

Theo đó, từ chiều nay, 22/8, giá bán trên thị trường của Xăng E5 RON92 không cao hơn 19.611 đồng/lít; Xăng RON95-III không cao hơn 21.177 đồng/lít; ; Dầu hỏa: không cao hơn 16.263 đồng/lít;  Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 14.743 đồng/kg.

Riêng giá dầu diesel 0.05S tăng 148 đồng/lít; tương ứng với mức giá trên thị trường không cao hơn 17.686 đồng/lít.

Quỹ Bình ổn giá xăng dầu thời gian qua được chi sử dụng liên tục nhằm hạn chế tác động tăng của giá thành phẩm xăng dầu thế giới tới giá bán xăng dầu trong nước, góp phần kiểm soát lạm phát. Kỳ gần nhất, ngày 7/8, Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đã chi sử dụng ở mức 1.194 đồng/lít xăng E5 RON92; 554 đồng/lít xăng RON95; 70 đồng/kg dầu mazut.

Đọc thêm