Giảm mức đóng BHTN xuống 0% trong 12 tháng cho nhiều đối tượng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Đây là nội dung đáng chú ý tại Quyết định 28/2021/QĐ-TTg ngày 01/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

Người dân làm thủ tục nhận hỗ trợ bảo hiểm thất nghiệp.

Người dân làm thủ tục nhận hỗ trợ bảo hiểm thất nghiệp.

Việc ban hành Quyết định 28/2021/QĐ-TTg là để thực hiện Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 24/9/2021 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động (NSDLĐ) bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).

Theo Quyết định 28/2021/QĐ-TTg, đối tượng được hỗ trợ giảm mức đóng BHTN cho NSDLĐ bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 được quy định gồm: NSDLĐ quy định tại Điều 43 Luật Việc làm đang tham gia BHTN trước ngày 01/10/2021, không bao gồm các trường hợp sau: Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân; Đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên theo quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập và các quy định pháp luật hiện hành về tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc đối tượng được giảm đóng thì gửi cơ quan bảo hiểm xã hội nơi đơn vị đang tham gia BHTN 01 bản sao văn bản của cơ quan có thẩm quyền về việc đơn vị sự nghiệp công được phân loại tự chủ tài chính theo quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập và các quy định pháp luật hiện hành về tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập. Không áp dụng đối với đối tượng tự nguyện không nhận hỗ trợ.

Theo Quyết định 28/2021/QĐ-TTg về giảm mức đóng và thời gian thực hiện được quy định như sau: Giảm mức đóng từ 1% xuống bằng 0% quỹ tiền lương tháng của những NLĐ thuộc đối tượng đang tham gia BHTN; Thời gian thực hiện giảm mức đóng được tính là 12 tháng, kể từ ngày 01/10/2021 đến hết ngày 30/9/2022.

Hằng tháng, trong thời gian từ ngày 01/10/2021 đến hết ngày 30/9/2022, cơ quan BHXH thực hiện giảm mức đóng bằng 0% quỹ tiền lương tháng của những người lao động thuộc đối tượng đang tham gia BHTN thuộc trách nhiệm của người sử dụng lao động.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan được chỉ đạo, tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc BHXH Việt Nam, các địa phương triển khai Nghị quyết số 116/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định này. Đồng thời xem xét, quyết định xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện.

Cũng theo Quyết định của Thủ tướng, cơ quan, tổ chức, cá nhân lợi dụng chính sách quy định tại Quyết định này để trục lợi, vi phạm pháp luật thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà phải bồi thường, bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm