Ưu đãi cho người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, công an

(PLO) - Dự thảo Thông tư liên tịch của Bộ LĐTB&XH – Bộ Nội vụ - Bộ Quốc phòng – Bộ Công an – Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề nghiệp cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an; thanh niên tình nguyện (TNTN) hoàn thành nhiệm vụ thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội đang được lấy ý kiến đến 20/6.

Ưu đãi cho người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, công an

Theo đó, thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an; TNTN hoàn thành nhiệm vụ thực hiện chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội (theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 3 Quyết định số 57/2015/QĐ-TTg) tham gia đào tạo nghề nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế được miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập theo quy định của Luật Giáo dục, Luật Giáo dục nghề nghiệp và các văn bản hướng dẫn, có liên quan được hỗ trợ vay vốn để tham gia đào tạo nghề nghiệp theo quy định của chính sách tín dụng đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Thanh niên có nhu cầu tham gia chương trình đào tạo trình độ sơ cấp được cấp thẻ đào tạo nghề nghiệp. Thẻ đào tạo nghề nghiệp có giá trị tối đa bằng 12 tháng tiền lương cơ sở tại thời điểm đào tạo và có giá trị sử dụng trong 01 năm kể từ ngày cấp thẻ. Giá trị thẻ đào tạo nghề nghiệp sử dụng hỗ trợ chi phí đào tạo trình độ sơ cấp. Hỗ trợ tiền ăn, tiền đi lại cho thanh niên tham gia chương trình đào tạo trình độ sơ cấp.

Trường hợp mức chi phí đào tạo thực tế lớn hơn mức hỗ trợ tối đa bằng 12 tháng tiền lương cơ sở thì người học phải chi trả số kinh phí chênh lệch. Trường hợp mức chi phí hỗ trợ đào tạo thực tế nhỏ hơn mức hỗ trợ tối đa bằng 12 tháng tiền lương cơ sở thì người học không được nhận số kinh phí chênh lệch.

Đối với những ngành nghề có chi phí đào tạo thực tế lớn hơn mức hỗ trợ tối đa bằng 12 tháng tiền lương cơ sở, các bộ, ngành, địa phương, cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp chủ động xây dựng phương án huy động nguồn kinh phí để hỗ trợ thêm cho thanh niên trong thời gian tham gia khóa học.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm