Hà Giang triển khai phần mềm thống kê tư pháp

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Thực hiện Văn bản về việc triển khai phần mềm Thống kê Ngành Tư pháp do Bộ Tư pháp ban hành, tỉnh Hà giang đã thực hiện ứng dụng hệ thống phần mềm thống kê tư pháp trên địa bàn toàn tỉnh.

Hà Giang triển khai phần mềm thống kê tư pháp

Theo đó, mỗi phòng chuyên môn thuộc Sở Tư pháp; phòng Tư pháp huyện, phòng Tư pháp thành phố; UBND xã, phường, thị trấn; tư pháp hộ tịch xã phường thị trấn của tỉnh Hà Giang khi tham gia sử dụng Phần mềm sẽ được cấp 1 tài khoản riêng để truy cập, sử dụng, phù hợp với vai trò trong việc sử dụng Phần mềm. Dữ liệu được cập nhật, đồng bộ liên thông 4 bước (xã, huyện, tỉnh, Bộ Tư pháp).

Phần mềm Thống kê ngành Tư pháp có chức năng hỗ trợ các cơ quan, tổ chức, cá nhân tin học hóa việc cập nhật, tổng hợp, theo dõi, khai thác số liệu thống kê khi cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện chế độ báo cáo thống kê theo quy định tại Thông tư số 03/2019/TT-BTP. Địa chỉ truy cập Phần mềm: https://thongke.moj.gov.vn

Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào chuyên môn nghiệp vụ đặc biệt là phần mềm thống kê tư pháp sẽ góp phần tạo môi trường làm việc không giấy tờ, dữ liệu công việc được lưu trên hệ thống phần mềm, thuận tiện trong việc tra cứu, tổng hợp báo cáo.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm