Hà Nội đặc biệt coi trọng công tác kiểm tra, giám sát

(PLVN) - Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ khẳng định Thành ủy Hà Nội đặc biệt coi trọng và luôn dành sự quan tâm, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát, bởi kiểm tra, giám sát vừa là chức năng lãnh đạo, vừa là phương thức lãnh đạo của Đảng.

Ngày 22/9, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Quy định số 30-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương Hoàng Văn Trà đề nghị Đảng bộ Hà Nội chú trọng công khai thông tin, kết luận kiểm tra và kết quả các kỳ họp của UBKT Thành ủy. Cấp ủy và UBKT các cấp cần chú trọng giám sát chuyên đề và kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm, những địa bàn trọng điểm và những vấn đề người dân quan tâm.

Bên cạnh đó, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức kiểm tra theo phương châm giám sát mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm để kịp thời phát hiện, xử lý sai phạm từ khi mới phát sinh.

Hà Nội đặc biệt coi trọng công tác kiểm tra, giám sát ảnh 1
Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ.

Chủ trì Hội nghị, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ nhấn mạnh Thành ủy Hà Nội đặc biệt coi trọng và luôn dành sự quan tâm, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát. Ông khẳng định, kiểm tra, giám sát vừa là chức năng lãnh đạo, vừa là phương thức lãnh đạo của Đảng.

Bí thư Thành ủy yêu cầu, cấp ủy và UBKT các cấp thành phố tiếp tục nhận thức sâu sắc hơn nữa về vị trí, vai trò của Thủ đô, nhất là qua những ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại cuộc làm việc giữa Bộ Chính trị với Ban Thường vụ Thành ủy ngày 19/9 vừa qua; từ đó từng tập thể, cá nhân ngành Kiểm tra thành phố thấy rõ trách nhiệm của mình đối với việc phát huy, giữ gìn vị thế, tầm quan trọng đặc biệt của Đảng bộ Thủ đô.

Bí thư Thành ủy Hà Nội lưu ý công tác kiểm tra, giám sát không chỉ là nhiệm vụ riêng của UBKT mà còn là của cấp ủy các cấp. Bởi thế, người đứng đầu cấp ủy phải xác định trách nhiệm của mình, trực tiếp thường xuyên lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát, chịu trách nhiệm về kết quả công tác này ở địa phương mình.

Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị mỗi cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT các cấp phải xây dựng và tổ chức thực hiện nghiêm túc các chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát hằng năm; tăng cường kiểm tra, giám sát trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; chú trọng kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên ở những địa bàn, lĩnh vực có vị trí, vai trò quan trọng, nhạy cảm, tác động đến nhiệm vụ chính trị của thành phố và cơ sở.

Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng cho biết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố sẽ được tổ chức từ 11-13/10. Để chuẩn bị cho Đại hội, UBKT Thành ủy và các cấp ủy trực thuộc tiếp tục tập trung nắm tình hình, giải quyết dứt điểm, đúng quy định đơn thư tố cáo, khiếu nại đối với tổ chức đảng, đảng viên có liên quan trực tiếp đến công tác nhân sự Đại hội…

Theo UBKT Thành ủy Hà Nội, nhiệm kỳ qua, UBKT các cấp đã thi hành kỷ luật 4.143 đảng viên (khiển trách 3.088, cảnh cáo 622, cách chức 72, khai trừ 361); thi hành kỷ luật 59 tổ chức đảng (khiển trách: 43, cảnh cáo: 16). Qua đó, góp phần tạo được niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với đảng bộ, chính quyền thành phố.

Đọc thêm