Hà Nội: Văn bản quy phạm pháp luật đã đáp ứng yêu cầu thực tiễn quản lý

(PLVN) - UBND TP Hà Nội vừa có Báo cáo gửi Bộ Tư pháp về kết quả công tác kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) trên địa bàn TP năm 2020.

Năm 2020, UBND TP Hà Nội đã chỉ đạo các sở, ban, ngành phối hợp với Sở Tư pháp tham mưu UBND TP tự kiểm tra văn bản do UBND TP ban hành. Kết quả kiểm tra cho thấy, 34 VBQPPL được ban hành đều đúng thẩm quyền, phù hợp với pháp luật, đáp ứng yêu cầu thực tiễn quản lý nhà nước trên địa bàn thành phố. Đối với cấp huyện, UBND các quận, huyện, thị xã đã thực hiện tự kiểm tra đối với 4 VBQPPL, đều bảo đảm đúng quy định.

Trong công tác kiểm tra văn bản theo thẩm quyền cấp TP, Sở Tư pháp Hà Nội đã giúp UBND TP tiếp nhận và kiểm tra 4 văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND các quận, huyện, thị xã gửi đến. kết quả cho thấy hầu hết văn bản được ban hành đúng thẩm quyền, phù hợp với pháp luật, đáp ứng yêu cầu thực tiễn quản lý nhà nước trên địa bàn.

Đối với cấp huyện, UBND các quận, huyện, thị xã đã thực hiện kiểm tra đối với 45 VBQPPL do HĐND, UBND các xã, phường, thị trấn ban hành gửi đến, phát hiện và xử lý 1 văn bản có chứa quy phạm pháp luật nhưng được ban hành dưới hình thức không phải là VBQPPL…

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm