Hải Phòng: Mỗi năm hỗ trợ hàng chục tỷ đồng cho người dân sử dụng dịch vụ xe buýt công cộng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Theo báo cáo từ Sở Tài chính TP Hải Phòng, hiện nay, Hải Phòng đang bố trí ngân sách để hỗ trợ dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt và hỗ trợ lãi suất vay đầu tư xe buýt.
TP Hải Phòng hỗ trợ người dân sử dụng xe buýt nhằm hạn chế tối đa ùn tắc giao thông, giảm ô nhiễm môi trường.
TP Hải Phòng hỗ trợ người dân sử dụng xe buýt nhằm hạn chế tối đa ùn tắc giao thông, giảm ô nhiễm môi trường.

Theo đó, người dân được hỗ trợ sử dụng dịch vụ xe buýt công cộng của Công ty TNHH vận tải Thịnh Hưng qua hình thức hỗ trợ lãi suất và trợ giá cho vận tải hành khách công công của doanh nghiệp này.

Việc hỗ trợ lãi suất vay và trợ giá cho hoạt động vận tải hành khách công cộng được thực hiện từ năm 2017 theo nguyên tắc hỗ trợ 50% lãi suất vay để đầu tư mua sắm xe buýt trên số tiền vay và thời hạn vay thực tế, thời gian được hỗ trợ lãi suất vay là thời gian cho vay nợ của ngân hàng nhưng không quá 5 năm. Hỗ trợ dịch vụ trên cơ sở tổng chi phí chuyến xe (đã tính lợi nhuận) trừ doanh thu (thu vé xe buýt).

Theo ghi nhận từ Sở Tài chính, từ năm 2022, Hải Phòng đã hỗ trợ 46 tỷ đồng cho dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt. Trong đó, kinh phí hỗ trợ dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt là 44,83 tỷ đồng, hỗ trợ 50% lãi suất vay để đầu tư mua sắm xe buýt là 1,17 tỷ đồng. Năm 2023, Hải Phòng hỗ trợ dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt với tổng số 56,25 tỷ đồng. Trong đó, kinh phí hỗ trợ dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt là 54,87 tỷ đồng, hỗ trợ 50% lãi suất vay để đầu tư mua sắm xe buýt là 1,38 tỷ đồng.

Năm 2024, Hải Phòng dự toán sẽ hỗ trợ dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt và hỗ trợ lãi suất vay để đầu tư mua sắm xe buýt là 62,5 tỷ đồng.

Theo đánh giá của Sở Tài chính TP Hải Phòng, ngân sách TP bố trí khá ổn định và có tăng hàng năm để hỗ trợ người dân sử dụng xe buýt công cộng thông qua doanh nghiệp cung cấp dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt nhằm tác động để người dân từ bỏ phương tiện cá nhân, hoặc hạn chế tối đa các phương tiện cá nhân.

Qua chính sách này, chính quyền TP Hải Phòng mong muốn, việc người dân tham gia tích cực sử dụng dịch vụ vận tải hành khách công cộng góp phần giảm thiểu ùn tắc giao thông, giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn, khói bụi ra môi trường trên địa bàn TP…

Đọc thêm