Hiện thực hóa khát vọng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Hôm qua (26/5), tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Thành ủy TP HCM và Tỉnh ủy Cao Bằng tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia về chủ đề “Hồ Chí Minh với hành trình thực hiện khát vọng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội”.

Ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương - phát biểu tại Hội thảo.

Ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương - phát biểu tại Hội thảo.

Hội thảo được tổ chức nhân kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/06/1911-05/06/2021) và 80 năm Ngày Người về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/01/1941-28/01/2021). Hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tuyến, kết nối giữa điểm cầu trung tâm Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh với các điểm cầu tại TP Hồ Chí Minh và tỉnh Cao Bằng.

Đường lối đổi mới của Đảng là đúng đắn, sáng tạo

Phát biểu khai mạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng cho biết, cách đây 110 năm, với ý chí, khát vọng cháy bỏng giải phóng dân tộc Việt Nam khỏi ách nô lệ dưới chế độ thực dân, phong kiến, ngày 5/6/1911, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành rời bến Nhà Rồng ra đi tìm đường cứu nước. Hành trình của Người đã mở ra những mốc son rực rỡ nhất trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc của Việt Nam.

Gần 30 năm kể từ lúc ra đi cho đến khi trở về Tổ quốc, Nguyễn Tất Thành, sau này đã trở thành lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu, đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử cao cả, mang đến cho nhân dân Việt Nam ngọn cờ và khát vọng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội (CNXH)… Những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử mà chúng ta đạt được trong 35 năm qua là minh chứng sinh động, hùng hồn, khẳng định đường lối đổi mới của Đảng ta là đúng đắn, sáng tạo. 

Con đường đi lên CNXH mà Đảng ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân ta đã lựa chọn là phù hợp với thực tiễn nước ta và xu thế phát triển của thời đại; khẳng định sự cần thiết phải kiên định, vận dụng và bổ sung, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; không ngừng hoàn thiện mô hình xã hội và con đường đi lên CNXH của Việt Nam trong giai đoạn mới, phù hợp quy luật khách quan, thực tiễn dân tộc và xu thế thời đại, kế thừa tinh hoa, giá trị văn hóa và các thành tựu phát triển của nhân loại, như lúc sinh thời Bác Hồ kính yêu đã làm và mong muốn.

Ông Nguyễn Xuân Thắng khẳng định, trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII đi vào cuộc sống thì việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cần tiếp tục được các cấp, các ngành, các đơn vị đẩy mạnh theo hướng thấm nhuần sâu sắc, vận dụng sáng tạo những lời căn dặn, quý báu của Người; hết sức chú trọng xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, toàn diện, để Đảng ta mãi “là đạo đức, là văn minh”; luôn gắn bó mật thiết với nhân dân, xứng đáng với vai trò, sứ mệnh lịch sử được nhân dân giao phó. 

“Chúng ta phải quán triệt và thực hiện nghiêm túc quan điểm “dân là gốc”, thật sự tin tưởng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, hết sức chăm lo cho đời sống nhân dân, coi nhân dân là chủ thể của công cuộc đổi mới. Cùng với đó, tiếp tục kiên định với đường lối đổi mới, khơi dậy khát vọng, phát huy giá trị văn hóa, tinh thần sáng tạo, sức mạnh con người Việt Nam để lập nên những kỳ tích phát triển mới về con đường xây dựng CNXH Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, thực hiện thành công tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và ước vọng của toàn dân tộc ta” - Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định.

Thấm nhuần hơn về tầm vóc, giá trị của di sản Hồ Chí Minh

Tại Hội thảo, các tham luận đã tập trung phân tích khát vọng độc lập dân tộc và CNXH trong tư tưởng Hồ Chí Minh; Đảng ta đã vận dụng, bổ sung, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh để thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH của Đảng tiếp tục khẳng định: Đi lên CNXH là khát vọng của nhân dân ta, là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử.

Theo PGS.TS Trần Minh Trưởng, nguyên Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh), quan điểm của Hồ Chí Minh đối với vấn đề dân tộc thuộc địa, giải phóng dân tộc là thành quả của tư duy sáng tạo, thể hiện tư tưởng cách mạng khoa học, được kiểm chứng trong quá trình đấu tranh cách mạng Việt Nam và phong trào cách mạng thế giới. Những quan điểm của Người thấm đượm khát vọng của nhân dân Việt Nam về độc lập, tự do, công bằng, văn minh, ấm no và hạnh phúc. Tư tưởng Hồ Chí Minh tiếp tục là nền tảng tư tưởng, là kim chỉ nam, ánh sáng soi đường dẫn dắt sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta đi tới thành công, mãi mãi trường tồn cùng dân tộc và thời đại.

Đánh giá cao các tham luận tại Hội thảo, phát biểu kết luận, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, các ý kiến phát biểu, tham luận có ý nghĩa tư tưởng chính trị sâu sắc, nội dung khoa học đa dạng, không những đáp ứng được mục đích, yêu cầu của Hội thảo đề ra mà còn gợi mở thêm những luận cứ khoa học để tiếp tục tìm hiểu, nghiên cứu về cuộc đời hoạt động cách mạng phong phú của Chủ tịch Hồ Chí Minh và tư tưởng của Người...

Hội thảo là hoạt động thiết thực để chúng ta bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn đối với công lao, cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc Việt Nam, mang lại cuộc sống độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc cho toàn dân tộc. Đồng thời, đây cũng là dịp để chúng ta đẩy mạnh nghiên cứu, quán triệt sâu sắc hơn về tầm vóc, giá trị to lớn và quý giá của di sản Hồ Chí Minh, đặc biệt là khát vọng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. 

Cùng chuyên mục
Ảnh: Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Kỷ luật, đề nghị kỷ luật nhiều cựu quan chức Hà Nội, TP HCM

(PLVN) - Tại kỳ họp thứ năm từ ngày 02 đến 04/8 dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung, trong đó có việc xử lý kỷ luật cán bộ, đảng viên. 

Đọc thêm