Hiệu quả chuyển đổi số công tác hậu cần trong Quân đội

(PLVN) -  Từ những kết quả bước đầu trong năm 2022 khi được Bộ Quốc phòng chọn làm đơn vị điểm về thực hiện chuyển đổi số (CĐS), Đảng ủy, chỉ huy Tổng cục Hậu cần (TCHC) tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều biện pháp nhằm đẩy mạnh CĐS công tác hậu cần Quân đội (HCQĐ). Nhờ đó, công tác CĐS trong TCHC đạt hiệu quả rõ rệt, góp phần nâng cao chất lượng bảo đảm hậu cần trong tình hình mới.
Tổng cục Hậu cần tập huấn chuyển đổi số năm 2024. (Ảnh trong bài: Thăng Bảy)
Tổng cục Hậu cần tập huấn chuyển đổi số năm 2024. (Ảnh trong bài: Thăng Bảy)

Chuyển đổi số: Một trong 3 khâu đột phá

Năm 2022, TCHC được Bộ Quốc phòng giao làm điểm về CĐS công tác hậu cần Quân đội. Thiếu tướng Nguyễn Hùng Thắng, Phó Chủ nhiệm, Tham mưu trưởng TCHC cho biết: Ðây là nhiệm vụ mới và khó. Mới là TCHC chưa làm bao giờ và trong toàn quân chưa đơn vị nào làm để nghiên cứu, học hỏi, rút kinh nghiệm. Trong khi đó, nhận thức, kiến thức về phát triển Chính phủ điện tử, CĐS của một số cán bộ, đảng viên, nhân viên, trong đó có cả một số cán bộ chủ trì cơ quan, đơn vị còn hạn chế.

Do vậy, Ðảng ủy, Chỉ huy TCHC đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, xác định nội dung: Ðẩy mạnh cải cách hành chính và phát triển Chính phủ điện tử hiệu quả là một trong ba khâu đột phá. Lấy 3 Cục Quân y, Doanh trại, Xăng dầu làm trước về CĐS để rút kinh nghiệm sang năm 2023 tiến hành CĐS tại 2 Cục Quân nhu và Vận tải. Trong phương hướng, mục tiêu CĐS công tác hậu cần quân đội, TCHC xác định giai đoạn 2024 - 2025 cơ bản hình thành tác phong làm việc trên môi trường điện tử dựa trên các ứng dụng, công nghệ và dữ liệu số.

Nhờ đó, quy trình xử lý công việc thường xuyên tại các cơ quan, đơn vị hậu cần được chuẩn hóa, thực hiện theo hệ thống quản lý chất lượng ISO. Tất cả hồ sơ kết quả giải quyết thủ tục hành chính của ngành hậu cần được số hóa, lưu trữ, sẵn sàng chia sẻ dữ liệu theo quy định trên môi trường điện tử. 100% nguồn lực thuộc ngành hậu cần được tạo lập hồ sơ điện tử và cấp định danh số thống nhất.

Nếu như trước đây các kho xăng dầu, ngành xăng dầu làm báo cáo theo tháng, thì hiện nay đã được cập nhật hằng ngày, hằng tuần. Công tác cập nhật hồ sơ, dữ liệu điện tử giúp việc quản lý số lượng, chất lượng xăng dầu toàn quân trở nên khoa học, chính xác, nhanh chóng. Chủ nhiệm TCHC tại vị trí Trung tâm thông tin và chỉ huy điều hành của Tổng cục có thể kiểm tra được số lượng, chiến lược dự trữ tại các kho xăng dầu chiến lược, để có biện pháp chỉ đạo kịp thời.

Bên cạnh đó, việc triển khai hệ thống camera an ninh phòng, chống cháy nổ ở các kho xăng dầu kết nối về Cục Xăng dầu và TCHC. Do vậy đã giúp thường xuyên theo dõi, tăng cường giám sát hệ thống an ninh, an toàn các kho xăng dầu, nhất là các kho cấp chiến lược, chiến dịch; giảm được thời gian kiểm tra, ý thức của cán bộ, nhân viên các cấp trong ngành xăng dầu về công tác phòng, chống cháy nổ tiến bộ hơn rất nhiều.

Tiếp tục triển khai các hoạt động thúc đẩy CĐS

Cán bộ, nhân viên Bộ Tham mưu TCHC trao đổi kinh nghiệm trong áp dụng CĐS.

Cán bộ, nhân viên Bộ Tham mưu TCHC trao đổi kinh nghiệm trong áp dụng CĐS.

Đến nay, 100% cơ quan, đơn vị trong TCHC có kết nối mạng truyền số liệu quân sự (TSLqs) đã chủ động ứng dụng các phần mềm dùng chung, phần mềm chuyên ngành. Nhờ đó, 100% văn bản đã được gửi, nhận bằng hình thức điện tử qua phần mềm, từ Tổng cục đến đơn vị lữ đoàn, kho và tương đương.

Các cơ quan, đơn vị đều chủ động khai thác sử dụng phần mềm phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, đăng lịch công tác của chỉ huy, chuyển nhận văn bản hành chính quân sự. Đặc biệt, hiện nay, tất cả hội thi, hội thao của cơ quan, đơn vị trong Tổng cục đều ứng dụng phần mềm công nghệ thông tin; các phần mềm chuyên ngành được khai thác sử dụng có hiệu quả.

Vừa qua, Ban Công nghệ thông tin (Bộ Tham mưu TCHC) đã rà soát cấu hình hệ thống mạng an toàn mức cơ bản cho nhiều đơn vị thuộc TCHC, phối hợp nâng cấp mạng an toàn theo mức nâng cao tại Sở Chỉ huy Tổng cục và Cục Quân y; cài đặt, triển khai các giải pháp bảo đảm ATTT, an ninh mạng cho máy tính quân sự, máy tính kết nối internet.

Hiện 100% máy tính đủ điều kiện đã được cài đặt phần mềm phòng, chống mã độc. Tất cả thiết bị lưu trữ di động và USB của cán bộ, nhân viên trong Tổng cục được cài đặt giải pháp ATTT của Bộ Tư lệnh 86...

Để hoàn thành các nội dung CĐS, theo Đại tá Vũ Quang Miên, Phó Tham mưu trưởng TCHC, thời gian tới, TCHC tiếp tục chỉ đạo Cục Quân y thực hiện nghiêm yêu cầu về kết nối liên thông, chia sẻ dữ liệu, bảo đảm bí mật; triển khai các hoạt động thúc đẩy CĐS, thanh toán không dùng tiền mặt trong các bệnh viện Quân đội; phát triển ứng dụng hồ sơ sức khỏe, phòng, chống dịch bệnh trong Quân đội.

Cùng với đó, Tổng cục đẩy mạnh ứng dụng các phần mềm dùng chung, nhất là phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc, thư điện tử quân sự, hệ thông tin chỉ đạo điều hành trong hoạt động hành chính quân sự, giảm tối đa văn bản giấy tại các đơn vị có kết nối mạng TSLqs.

Đọc thêm