Hồ sơ hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

(PLVN) - Bạn đọc từ địa chỉ email ngocnga…@gmail.com hỏi: Tôi không may bị tai nạn khi làm việc, giờ tôi làm hồ sơ hưởng chế độ tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp (TNLĐ-BNN) thì cần làm những giấy tờ gì? Thời gian giải quyết trong bao lâu? Tôi xin cám ơn!

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời:

1. Về hồ sơ hưởng chế độ TNLĐ-BNN như sau:

- Đối với chế độ TNLĐ, BNN lần đầu bao gồm:

+ Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động (KNLĐ) của Hội đồng giám định y khoa (GĐYK) hoặc bản sao giấy chứng nhận bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp trong trường hợp bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp (tương đương mức suy giảm KNLĐ 61%), nếu GĐYK mà tỷ lệ suy giảm KNLĐ cao hơn 61% thì hồ sơ hưởng chế độ BNN trong trường hợp này phải có Biên bản GĐYK.

+ Bản sao giấy ra viện hoặc trích sao hồ sơ bệnh án sau khi đã điều trị TNLĐ hoặc BNN. Trường hợp bị BNN mà không điều trị nội trú thì có thêm giấy khám BNN.

+ Chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cơ sở chỉnh hình, phục hồi chức năng theo quy định về việc trang cấp PTTGSH (nếu có).

+ Văn bản đề nghị giải quyết chế độ TNLĐ, BNN của đơn vị sử dụng lao động.

+ Trường hợp thanh toán phí GĐYK thì có thêm hóa đơn, chứng từ thu phí giám định; bảng kê các nội dung giám định của cơ sở thực hiện GĐYK.

2. Về thời hạn giải quyết, theo quy định tại Điều 59 Luật An toàn vệ sinh lao động như sau:

- Người sử dụng lao động nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hưởng chế độ TNLĐ-BNN theo quy định.

- Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan BHXH có trách nhiệm giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm TNLĐ-BNN; trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm