Hỗ trợ khách hàng tín dụng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành Thông tư 14/2021/TT-NHNN (Thông tư 14) sửa đổi bố sung một số điều của Thông tư 01/2021/TT-NHNN (Thông tư 01) quy định việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (TCTD) cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi, phí giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Hỗ trợ khách hàng tín dụng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Theo đó, các nội dung sửa đổi chính bao gồm sửa đổi phạm vi khoản nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi, phí theo hướng bao gồm cả khoản nợ phát sinh từ ngày 10/6/2020 đến trước ngày 1/8/2021 thay vì chỉ bao gồm các khoản nợ phát sinh đến trước ngày 10/6/2020 như quy định của Thông tư 01.

Thời gian cơ cấu lại thời hạn trả nợ phù hợp với mức độ ảnh hưởng của dịch COVID-19 đối với khách hàng và không vượt quá 12 tháng kể từ ngày TCTD cơ cấu lại thời hạn trả nợ hoặc kể từ ngày đến hạn của từng số dư nợ được cơ cấu thời hạn trả nợ.

Thông tư 14 sửa đổi phạm vi cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi phí đối với nghĩa vụ trả nợ gốc hoặc lãi phát sinh trong khoảng thời gian từ ngày 23/10/2020 đến ngày 30/6/2022 thay vì từ 23/01/2020 đến ngày 31/12/2021 như quy định tại Thông tư 01.

Ngoài ra, các TCTD thực hiện việc cơ cấu lại thời gian nợ, miễn giảm lãi phí đến ngày 30/6/2022 thay vì chỉ đến ngày 31/12/2021 như quy định tại Thông tư 01.

Đối với số dư nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi nói trên, TCTD giữ nguyên nhóm nợ đã phân loại theo quy định của NHNN theo nguyên tắc giữ nguyên nhóm nợ đã phân loại tại thời điểm gần nhất trước ngày thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ; giữ nguyên nhóm nợ đã phân loại tại thời điểm gần nhất trước ngày bị chuyển nợ quá hạn; giữ nguyên nhóm nợ đã phân loại tại thời điểm gần nhất trước ngày thực hiện miễn giảm lãi lần đầu.

Thông tư 14 cũng ban hành Phụ lục báo cáo kết quả tháo gỡ khó khăn đối với khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 thay thế phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 01.

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 7/9/2021.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm