Hoàn thiện các dự thảo Luật đạt chất lượng tốt nhất trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7

(PLVN) - Dự kiến diễn ra trong 2,5 ngày, Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5, nhiệm kỳ khóa XV xem xét, cho ý kiến đối với 8 dự án Luật.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc hội nghị.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc hội nghị.

Sáng 26/3, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) khai mạc Hội nghị đại biểu QH hoạt động chuyên trách lần thứ 5, nhiệm kỳ khóa XV thảo luận một số nội dung trình QH tại Kỳ họp thứ 7, QH khóa XV.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch QH Vương Đình Huệ nêu rõ, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, UBTVQH rất quan tâm và thường xuyên định kỳ tổ chức Hội nghị đại biểu QH hoạt động chuyên trách.

Qua 4 hội nghị từ đầu nhiệm kỳ đến nay, các đại biểu QH hoạt động chuyên trách đã đóng góp hơn 323 lượt ý kiến đối với 25 dự án luật và 1 dự thảo nghị quyết của QH. Nhờ đó, đã tiếp thu, chắt lọc được rất nhiều ý kiến có giá trị và rất xác đáng.

Qua lấy ý kiến tại Hội nghị đại biểu QH chuyên trách, chất lượng một số dự án luật rất khó như Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Khám, chữa bệnh (sửa đổi) đã được nâng lên, đạt được sự thống nhất với tỷ lệ biểu quyết cao của đại biểu QH khi xem xét, thông qua.

Chủ tịch QH cho biết, Hội nghị đại biểu QH chuyên trách lần thứ 5 dự kiến diễn ra trong 2,5 ngày, xem xét, cho ý kiến đối với 8 dự án Luật, bao gồm dự án Luật Thủ đô (sửa đổi); dự án Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi); dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi); dự án Luật Đường bộ; dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; dự án Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp; dự án Luật Lưu trữ (sửa đổi) và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản.

8 dự án Luật này đã được QH xem xét, cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 6 và tất cả các ý kiến đều được UBTVQH chỉ đạo tổng hợp đầy đủ, tiếp thu tối đa, chỉnh lý và giải trình để hoàn thiện các dự thảo Luật.

Nhấn mạnh sự phối hợp chặt chẽ của các Ủy ban của QH với các cơ quan soạn thảo các dự án Luật, Chủ tịch QH cho biết, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, công tác phối hợp giữa cơ quan soạn thảo và cơ quan thẩm tra dự án Luật rất chặt chẽ, từ sớm, từ xa và đồng hành với nhau từ khi bắt đầu trình dự án Luật cho đến khi QH thông qua.

Để hội nghị đạt hiệu quả cao, Chủ tịch QH đề nghị các đại biểu QH xem xét các dự thảo Luật đến nay đã quán triệt đầy đủ và thể chế hóa một cách nghiêm túc, sát với các chủ trương của Đảng đối với từng vấn đề hay chưa; đã bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính đồng bộ của hệ thống pháp luật và phù hợp với các công ước, hiệp định, điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hay chưa?

Cùng với đó, rà soát nội dung các dự án Luật cho đến nay đã bám sát các chính sách lớn đặt ra khi xây dựng luật hay chưa; nội dung nào là mới và những vấn đề bổ sung đã tuân thủ đầy đủ các quy định về xây dựng pháp luật hay chưa, nhất là quy định về đánh giá tác động.

Chủ tịch QH đề nghị các đại biểu cho ý kiến đối với những vấn đề lớn và những vấn đề cho đến nay vẫn còn ý kiến khác nhau hoặc phương án khác nhau; rà soát những vấn đề liên quan đến áp dụng pháp luật và điều khoản chuyển tiếp.

Hình ảnh tại hội nghị.

Hình ảnh tại hội nghị.

Chủ tịch QH nêu rõ, quá trình xây dựng các dự án Luật trên cũng như xây dựng luật pháp từ đầu nhiệm kỳ đến nay cần tiếp tục quán triệt nguyên tắc Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 9/11/2022 Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.

Theo đó, đối với những vấn đề đã chín, đã đủ rõ, có sự đồng thuận, thống nhất cao thì quy định ở trong luật; những vấn đề chưa chín, chưa đủ rõ, còn có ý kiến khác nhau thì cần tiếp tục nghiên cứu; những vấn đề thực sự cấp bách nhưng cũng chưa có sự thống nhất cao, nếu có sự chấp thuận của cơ quan chức năng có thẩm quyền thì nghiên cứu để có bước đi phù hợp.

Cho biết dự kiến chương trình xây dựng pháp luật tại Kỳ họp thứ 7 của QH tới đây rất nặng, Chủ tịch QH khẳng định, hội nghị lần này có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc hoàn thành nhiệm vụ lập pháp của Kỳ họp.

Do đó, Chủ tịch QH mong muốn các đại biểu đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, có giá trị để UBTVQH tiếp tục chỉ đạo nghiên cứu, tiếp thu, hoàn thiện các dự thảo Luật đạt chất lượng tốt nhất trình QH xem xét, thông qua tại Kỳ họp.

Đọc thêm