Hoàn thiện Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2024

(PLVN) -Sáng 27/3, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long và Thứ trưởng Mai Lương Khôi chủ trì buổi nghe báo cáo về một số Kế hoạch quan trọng.
Quang cảnh buổi làm việc
Quang cảnh buổi làm việc

Đó là các kế hoạch: Kế hoạch Phòng, chống tham nhũng của Bộ Tư pháp; Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ Thành viên Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Kế hoạch triển khai thực hiện Báo cáo của Đoàn Kiểm tra số 3 về kết quả kiểm tra công tác thể chế hoá chủ trương, chính sách của Đảng về Phòng, chống tham nhũng tiêu cực thành pháp luật của Nhà nước tại Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp.

Theo Báo cáo của Thanh tra Bộ Tư pháp, mục đích của Kế hoạch nhằm thực hiện nhiệm vụ Thành viên Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nhằm thực hiện đầy đủ hoàn thành đạt chất lượng cao các nội dung được phân công cho thành viên Ban chỉ đạo theo Chương trình công tác năm 2024; đồng thời phát huy vai trò, trách nhiệm thành viên Ban chỉ đạo, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng tiêu cực tại các cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan tổ chức được phân công theo dõi, phụ trách....

Tổng cục trưởng Tổng cục THADS Nguyễn Quang Thái và Chánh Văn phòng Bộ Đỗ Xuân Quý phát biểu ý kiến

Tổng cục trưởng Tổng cục THADS Nguyễn Quang Thái và Chánh Văn phòng Bộ Đỗ Xuân Quý phát biểu ý kiến

Tại buổi làm việc, đại diện các đơn vị thuộc Bộ đã làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, đóng góp ý kiến vào dự thảo các Kế hoạch. Theo đó, đại diện các đơn vị đều nhất trí các Kế hoạch cần phân công thực hiện cụ thể, rõ ràng, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị với lộ trình phù hợp.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long kết luận buổi làm việc.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long kết luận buổi làm việc.

Kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đề nghị Thanh tra Bộ tổng hợp các góp ý của các đơn vị, sớm hoàn thiện dự thảo các Kế hoạch thực hiện công tác Phòng chống tham nhũng, tiêu cực và Phụ lục nhiệm vụ kèm theo; đồng thời đề nghị Thanh tra Bộ tiếp tục rà soát, bám sát các nội dung, chương trình, kế hoạch triển khai phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Trưởng ban, Thường trực, Ủy viên Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; cụ thể hoá thời gian thực hiện các nhiệm vụ; quy định rõ nhiệm vụ từng đơn vị và cơ chế phối hợp giữa các đơn vị...

Đọc thêm