Học viện Quốc phòng có vai trò quan trọng trong đào tạo cán bộ cấp chiến dịch, chiến lược cho Quân đội

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) – Phát biểu tại lễ khai giảng năm học 2021-2022 của Học viện Quốc phòng, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, trong tình hình mới, Học viện cần tiếp tục thể hiện rõ tầm vóc, trí tuệ, bản sắc, vai trò, vị trí của một trong những Học viện mẫu mực của quốc gia, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị ngày càng cao trong tình hình hiện nay. 

Sáng 22/9, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ khai giảng năm học 2021-2022 của Học viện Quốc phòng.

Chúc mừng, biểu dương những thành tích và sự nỗ lực phấn đấu của các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ của Học viện Quốc phòng qua các thời kỳ, Thủ tướng nhấn mạnh, năm học 2021-2022 có ý nghĩa đặc biệt, là năm học đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI và các chủ trương, đường lối, chính sách lớn của đất nước nhiệm kỳ 2021-2026 trong bối cảnh tình hình chung là khó khăn, thách thức sẽ nhiều hơn thuận lợi.

Học viện Quốc phòng có vai trò quan trọng trong đào tạo cán bộ cấp chiến dịch, chiến lược cho Quân đội ảnh 1

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới dự lễ khai giảng năm học 2021-2022 của Học viện Quốc phòng. - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Với vai trò là trung tâm huấn luyện, đào tạo, nghiên cứu khoa học hàng đầu của đất nước về quốc phòng, quân sự; trải qua gần 45 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển, phát huy truyền thống “Trung thành, tận tuỵ, đoàn kết, sáng tạo”, Thủ tướng đánh giá, Học viện Quốc phòng đã có những đóng góp quan trọng cho hệ thống giáo dục quốc gia; đào tạo cán bộ cấp chiến dịch, chiến lược cho Quân đội; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh cho cán bộ cấp cao của Đảng, Nhà nước và phát triển khoa học nghệ thuật quân sự Việt Nam.

Phân tích tình hình đất nước, khu vực và thế giới, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, trong tình mới, hoạt động đào tạo, huấn luyện, nhất là liên quan đến quốc phòng, an ninh, bên cạnh sự kế thừa và ổn định, cần phải đổi mới để phát triển.

Nhất trí cao với phương hướng, nhiệm vụ năm học 2021-2022 của Học viện, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Học viện tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống tốt đẹp 45 năm hào hùng vẻ vang để đổi mới mạnh mẽ và phát triển toàn diện các mặt công tác, khẳng định là một trong những Học viện mẫu mực của Quốc gia. Các hoạt động của Học viện phải tiếp tục thể hiện rõ tầm vóc, trí tuệ, bản sắc, vai trò, vị trí của Học viện; đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị ngày càng cao trong tình hình hiện nay.

Tích cực tham gia thể chế hóa, cụ thể hóa, làm rõ hơn, sâu sắc hơn những điểm mới, nhất là nhận thức, tư duy mới về quốc phòng, an ninh trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; các văn bản chỉ đạo tầm chiến lược và các chỉ đạo, định hướng của đồng chí Tổng Bí thư, Bí thư Quân ủy Trung ương Nguyễn Phú Trọng, ý kiến chỉ đạo của các đồng chí Lãnh đạo chủ chốt. Bên cạnh đó, tiếp tục kiên quyết, kiên trì thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Học viện Quốc phòng có vai trò quan trọng trong đào tạo cán bộ cấp chiến dịch, chiến lược cho Quân đội ảnh 2

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Học viện Quốc phòng tiếp tục đổi mới theo hướng“lấy nhà trường làm nền tảng”, “lấy giảng viên làm động lực”, “lấy học viên làm trung tâm” - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng. Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng tích cực, phù hợp với đối tượng người học. Hướng đổi mới là phải “lấy nhà trường làm nền tảng”, “lấy giảng viên làm động lực”, “lấy học viên làm trung tâm”, phát huy cao độ khả năng tự học tập, tự nghiên cứu của học viên thông qua sự hướng dẫn, chỉ đạo của giảng viên.

Đẩy mạnh công tác nghiên cứu, tham gia nắm tình hình, tổng hợp vấn đề, phân tích, đánh giá, dự báo chiến lược, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng những vấn đề về quốc phòng, quân sự; xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, trong đó cần quán triệt sâu sắc những tư tưởng, quan điểm xuyên suốt của Đảng ta.

Cần chú trọng nghiên cứu các hình thái, phương thức chiến tranh kiểu mới; giải pháp đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch; phải ý thức sâu sắc hơn về nhiệm vụ của mình, không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, tu dưỡng lý tưởng cách mạng; biến quá trình học thành quá trình tự học, tự nghiên cứu, chủ động, sáng tạo, theo gợi mở và định hướng của giảng viên; xác định học tập là vinh dự, nghĩa vụ, là quyền lợi và trách nhiệm, đúng như Bác Hồ căn dặn: “Chúng ta phải học và hoạt động cách mạng suốt đời... Còn sống thì còn phải học... Học để làm việc, làm người, làm cán bộ”.

Thủ tướng khẳng định: Đảng, Nhà nước tin tưởng và mong muốn rằng toàn thể đội ngũ cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ trong Học viện sẽ tiếp nối phát huy truyền thống hào hùng vẻ vang để kế thừa và đổi mới, phát triển mạnh mẽ hơn nữa, khí thế hơn nữa, thành công hơn nữa; hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân tin cậy, giao phó.

Nhân dịp này, Thủ tướng biểu dương, đánh giá cao những đóng góp của quân đội - một trong những lực lượng tuyến đầu trong phòng chống dịch bệnh, bảo đảm an sinh xã hội, an ninh trật tự, an toàn, an dân. Quân đội đã phát huy vai trò “đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân sản xuất”; tô đậm, tô thắm thêm hình ảnh “bộ đội cụ Hồ”, sẵn sàng làm bất cứ việc gì, làm có hiệu quả, làm đến cùng khi nhân dân và Tổ quốc cần.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm