Học viện Tư pháp: Hội nghị viên chức, người lao động năm 2021

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -Sáng 13/01/2022, Học viện Tư pháp tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động năm 2021. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Học viện Tư pháp: Hội nghị viên chức, người lao động năm 2021

Đại biểu dự Hội nghị có đồng chí Khương Thị Thanh Huyền – Chủ tịch Công đoàn Bộ Tư pháp, đồng chí Đỗ Nam Phong – đại diện phòng PA83, Công an thành phố Hà Nội. Đồng chí Nguyễn Xuân Thu - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Tư pháp và đồng chí Vũ Thị Hòa - Chủ tịch Công đoàn, Trưởng Khoa Đào tạo Luật sư đồng chủ trì Hội nghị.

Theo báo cáo tổng kết công tác 2021, Học viện Tư pháp đã thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19; chủ động, linh hoạt trong việc triển khai Kế hoạch công tác năm 2021; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chỉ đạo, điều hành, chuyển đổi hình thức đào tạo, bồi dưỡng từ học tập trung sang học trực tuyến để thực hiện mục tiêu kép vừa đảm bảo an toàn cho viên chức, giảng viên, người lao động, học viên vừa thực hiện tốt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức của Bộ Tư pháp năm 2021 và đáp ứng nhu cầu xã hội.

Học viện Tư pháp: Hội nghị viên chức, người lao động năm 2021 ảnh 1

Học viện đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu đào tạo các chức danh tư pháp, duy trì ổn định chỉ tiêu bồi dưỡng; đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, xây dựng chương trình, giáo trình, tài liệu, hồ sơ tình huống phục vụ hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, tăng cường tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học theo hình thức trực tuyến, hoàn thành xuất bản các số Tạp chí Nghề luật định kỳ và chuyên đề theo đúng tiến độ.

Bên cạnh đó, Học viện cũng đã hoàn thành báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực hiện Quyết định số 2083/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Xây dựng Học viện Tư pháp thành trung tâm lớn đào tạo các chức danh tư pháp” giai đoạn 2014-2020 và được Thủ tướng Chính phủ đồng ý cho phép tiếp tục xây dựng Đề án mới; hoàn thành thủ tục kiện toàn vị trí Giám đốc Học viện và 01 Phó Giám đốc Học viện từ nguồn nhân sự tại chỗ.

Công tác xây dựng văn bản, đề án, tổ chức cán bộ được quan tâm chú trọng; công tác tài chính, đảm bảo cơ sở vật chất được thực hiện bài bản, đúng quy định; công tác thi đua khen thưởng được triển khai kịp thời; các chế độ, chính sách cho viên chức và người lao động của Học viện được thực hiện đầy đủ, đúng quy định; đời sống thu nhập của viên chức, người lao động ngày càng được nâng cao.

Học viện Tư pháp: Hội nghị viên chức, người lao động năm 2021 ảnh 2

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Học viện Tư pháp cũng thẳng thắn nhìn nhận một số tồn tại mà Học viện Tư pháp cần khắc phục như: Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Học viện đã không thể triển khai các lớp đào tạo, bồi dưỡng tập trung, phải thực hiện hoàn toàn bằng phương pháp giảng dạy trực tuyến nên ít nhiều ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo chung.

Các lớp bồi dưỡng liên tục phải lùi lịch tổ chức, thay đổi địa điểm, phương thức tổ chức do tình hình dịch bệnh Covid-19 và do các đơn vị chưa quan tâm tới công tác chọn, cử công chức, viên chức tham gia các lớp bồi dưỡng theo Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đã được phê duyệt nên dẫn tới việc thừa kinh phí, bị động trong việc tổ chức các lớp theo kế hoạch đã được phê duyệt.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin còn bị động, chủ yếu là các giải pháp trước mắt để phòng ngừa dịch bệnh, chưa có giải pháp tổng thể, đồng bộ, cơ sở hạ tầng kỹ thuật, năng lực ứng dụng công nghệ thông tin của một số viên chức, người lao động còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu.

Học viện Tư pháp: Hội nghị viên chức, người lao động năm 2021 ảnh 3

Hội nghị cũng nghe các báo cáo về kết quả thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của Học viện Tư pháp năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022, Báo cáo công khai quyết toán tài chính năm 2019, báo cáo sơ bộ tình hình thu, chi tài chính năm 2020 và dự toán NSNN năm 2021, Báo cáo kết quả công tác Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2020-2021 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2022-2023 của Ban Thanh tra nhân dân Học viện Tư pháp, Báo cáo tổng kết công tác công đoàn năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 của Công đoàn cơ sở Học viện Tư pháp

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Khương Thị Thanh Huyền chúc mừng Học viện Tư pháp đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2021. Đồng chí đánh giá cao các kết quả mà Học viện Tư pháp đã đạt được trong năm 2021, biểu dương công tác công đoàn của Học viện Tư pháp đã đạt được các thành tựu đáng kể. Đồng chí mong rằng sang năm 2021 Học viện Tư pháp tiếp tục đoàn kết, phát huy kết quả đạt được trong năm 2021 để phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao và tiếp tục thực hiện tốt trách nhiệm cộng đồng, quan tâm đến các hoạt động xã hội.

Thay mặt Đảng ủy, Ban giám đốc Học viện Tư pháp, Giám đốc Nguyễn Xuân Thu cảm ơn toàn thể viên chức, người lao động Học viện Tư pháp đã nỗ lực hết sức, vượt qua khó khăn do dịch bệnh Covid-19 gây ra để thực hiện các nhiệm vụ chính trị đạt kết quả tốt đẹp. Đồng chí mong rằng trong năm 2022 mỗi viên chức, người lao động Học viện Tư pháp sẽ tiếp tục phấn đấu góp phần triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra, đặc biệt là hoàn thành thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt Đề án “Tiếp tục xây dựng Học viện Tư pháp thành Trung tâm lớn đào tạo các chức danh tư pháp” và xây dựng Kế hoạch triển khai Đề án.

Hội nghị cũng đã phát động phong trào thi đua năm 2022 và bầu Ban thanh tra nhân dân gồm 05 đồng chí bằng hình thức bỏ phiếu.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm