Học viện Tư pháp không ngừng mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng đào tạo

(PLVN) - Trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ Học viện Tư pháp tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, đoàn kết, đồng tâm hiệp lực, quyết tâm xây dựng Học viện Tư pháp phát triển vững mạnh và lên tầm cao mới. 

Ban chấp hành Đảng bộ Học viện Tư pháp nhiệm kỳ 2020 - 2015 ra mắt Đại hội.

Ban chấp hành Đảng bộ Học viện Tư pháp nhiệm kỳ 2020 - 2015 ra mắt Đại hội.

Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ Học viện Tư pháp luôn thực hiện nghiêm túc cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ”, vừa triển khai đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ chính trị, vừa tập trung thực hiện quyết liệt, dứt điểm những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm mang tính đột phá. Vì thế, các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Học viện như đào tạo, bồi dưỡng các chức danh tư pháp, bổ trợ tư pháp, cán bộ làm công tác pháp luật đều đạt mức hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc. 

Đến nay, Học viện Tư pháp đã trở thành địa chỉ tin cậy về đào tạo, bồi dưỡng các chức danh tư pháp, bổ trợ tư pháp và cán bộ làm công tác pháp luật; cơ bản hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng Học viện Tư pháp thành “Trung tâm lớn đào tạo các chức danh tư pháp” đã được Thủ tướng Chính phủ giao theo Quyết định số 2083/QĐ-TTg ngày 08/11/2013.

Trong 5 năm qua, Học viện Tư pháp đã đào tạo được 19.232 học viên các chức danh tư pháp, trong đó có 150 cán bộ, giảng viên Nước CHDCND Lào, đào tạo 496 học viên trung cấp lý luận chính trị - hành chính; tổ chức bồi dưỡng có 23.492 lượt người. Từ năm 2019, Học viện được giao tự chủ 100% chi thường xuyên. Đời sống vật chất, tinh thần của công chức, viên chức, người lao động ngày càng được nâng cao.

Trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, với phương châm hành động “Đoàn kết – Đổi mới – Sáng tạo – Tự chủ - Thành công”, Đảng bộ Học viện Tư pháp tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, đoàn kết, đồng tâm hiệp lực, lãnh đạo Học viện Tư pháp thực hiện thắng lợi chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ chính trị được Bộ, ngành Tư pháp giao; không ngừng mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực phục vụ chiến lược cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế; quyết tâm xây dựng Học viện Tư pháp phát triển vững mạnh và lên tầm cao mới. 

Cùng chuyên mục

Đọc thêm