Hội đồng nhân dân cấp tỉnh được quy định thủ tục hành chính có tính đặc thù

(PLVN) - Sáng 18/6, Quốc hội đã biểu quyết thông qua toàn bộ dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật với 449/457 đại biểu tán thành, đạt tỷ lệ 92,96%. Trong đó cho phép HĐND cấp tỉnh được quy định thủ tục hành chính khi ban hành nghị quyết để quy định biện pháp có tính chất đặc thù.

92,96% đại biểu Quốc hội ủng hộ.

92,96% đại biểu Quốc hội ủng hộ.

Trước đó, giải trình về nội dung trên, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng cho biết, có ý kiến đề nghị quy định HĐND cấp tỉnh có thể giao UBND cấp tỉnh quy định thủ tục hành chính để tổ chức thực hiện nghị quyết của HĐND trong trường hợp cần thiết. 

Tuy nhiên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận thấy, các quy định thủ tục hành chính có tác động trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, do đó về nguyên tắc phải được quy định cụ thể trong luật, trường hợp cần thiết mới quy định trong nghị định của Chính phủ; riêng đối với nghị quyết của HĐND, quyết định của UBND thì chỉ được quy định thủ tục hành chính trong trường hợp được luật giao. 

Trong sửa đổi Luật lần này, để khắc phục một số vướng mắc đã được nhận diện qua tổng kết thực tiễn, dự thảo Luật đã cho phép HĐND cấp tỉnh được quy định thủ tục hành chính khi ban hành nghị quyết để quy định biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

Nếu cho phép HĐND cấp tỉnh tiếp tục “ủy quyền” cho UBND cấp tỉnh quy định thủ tục hành chính để thực hiện nghị quyết của HĐND sẽ mở rộng thêm chủ thể, thêm hình thức văn bản quy định về thủ tục hành chính. Vì vậy, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội cho giữ quy định về vấn đề này như dự thảo Luật.

Trước khi thông qua toàn bộ dự thảo Luật, Quốc hội đã biểu quyết thông qua một số khoản của Luật về trách nhiệm của Hội đồng Dân tộc trong thẩm tra dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; về sửa đổi, bổ sung các Điều từ 74 – 77 liên quan đến trình tự xem xét, thông qua dự án luật, dự thảo nghị quyết.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm