Hội nghị trực tuyến công bố các Quyết định về thành lập các Chi cục Thuế khu vực đợt 3 năm 2019

(PLVN) - Ngày mai, 30/9, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng sẽ chủ trì Hội nghị trực tuyến công bố các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hợp nhất các Chi cục thuế (CCT) để thành lập các CCT khu vực trực thuộc 35 Cục Thuế tỉnh, TP.

Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng chúc mừng các lãnh đạo Chi cục thuế khu vực được bổ nhiệm tại Cục Thuế Quảng Ninh tháng 9/2018. Ảnh MT

Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng chúc mừng các lãnh đạo Chi cục thuế khu vực được bổ nhiệm tại Cục Thuế Quảng Ninh tháng 9/2018. Ảnh MT

Triển khai thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành TW khóa XII quy định một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả; ngày 13/4/2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định 520 phê duyệt Kế hoạch triển khai, sắp xếp, sáp nhập CCT các quận, huyện, thị xã, TP thành CCT khu vực thuộc Cục Thuế tỉnh, TP trực thuộc TW.

Theo Quyết định 520/QĐ-BTC, kế hoạch triển khai sáp nhập CCT cấp huyện để thành lập CCT khu vực trong năm 2018-2019 là: hợp nhất 380 CCT để thành lập 179 CCT khu vực, giảm 201 CCT.

Để thực hiện nhiệm vụ này, Tổng cục Thuế đã ban hành Kế hoạch triển khai chi tiết, Thành lập Ban Chỉ đạo triển khai tại Tổng cục Thuế và tại các Cục thuế. Chỉ đạo các Cục Thuế xây dựng Đề án thành lập CCT khu vực tại địa phương; triển khai đồng loạt các công việc, từ việc tổ chức bộ máy, kết hợp sắp xếp lại nguồn nhân lực để thực hiện tinh giản biên chế, giảm chi phí hành thu của cơ quan Thuế vẫn nhưng đảm bảo việc CCT khu vực mới thành lập phải hoạt động tốt hơn, hiệu quả hơn, đồng thời vẫn tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người nộp thuế trong việc thực hiện nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước.

Ngay trong năm 2018, Tổng cục Thuế đã thực hiện triển khai điểm, thành lập CCT khu vực tại 6 địa phương, theo đó hợp nhất 34 CCT để thành lập 6 CCT khu vực, giảm 18 CCT. Trong quá trình triển khai đã rút kinh nghiệm để nhân rộng để triển khai trên địa bàn toàn quốc.

Từ đầu năm 2019 đến nay, Tổng cục Thuế đã triển khai hai đợt sắp xếp để thành lập CCT Khu vực đối với 25 tỉnh. Trong tháng 9 /2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng đã ký 35 quyết định thành lập các CCT khu trực thuộc 35 Cục Thuế tỉnh, TP.

Dự kiến ngày mai, 30/9, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế sẽ tổ chức hội nghị trực tuyến công bố các Quyết định này để các CCT khu vực mới thành lập chính thức đi vào hoạt động từ tháng 10/2019.

Như vậy, tính đến hết tháng 9/2019, Tổng cục Thuế thực hiện hợp nhất được 401 CCT thuộc 61 Cục Thuế tỉnh, TP để thành lập 190 CCT, giảm 211 CCT. Số CCT trong cả nước đã giảm từ 711 còn 500 CCT, cùng với việc cắt giảm được 211 CCT thì đã cắt giảm được 1.500 đội thuế.

Để thực hiện hợp nhất các CCT khu vực sớm ổn định và hoạt động hiệu quả, Tổng cục Thuế đã chỉ đạo các Cục Thuế phải làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ, công chức và người lao động. Tiếp đến phải xây dựng phương án bố trí, sắp xếp nhân sự khi sáp nhập các CCT đảm bảo rõ ràng, công khai, tránh gây hoang mang, mất đoàn kết trong nội bộ. Đặc biệt, việc bố trí cán bộ cần phải dân chủ, công khai, minh bạch các tiêu chí để khi lựa chọn được chi cục trưởng và ban lãnh đạo mới đảm bảo năng lực, trình độ đáp ứng đúng tiêu chuẩn, yêu cầu nhiệm vụ. Đồng thời với đó là phải tranh thủ sự ủng hộ của các cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương, có như vậy thì các CCT khu vực mới hoạt động ổn định và hiệu quả.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm