Hội thảo tham vấn về rào cản trong tiếp cận và sử dụng trợ giúp pháp lý

(PLVN) - Ngày 18/6, tại tỉnh Sơn La, Cục Trợ giúp pháp lý (TGPL) - Bộ Tư pháp đã tổ chức Chương trình hội thảo tham vấn dự thảo báo cáo nghiên cứu các rào cản về tiếp cận và sử dụng TGPL của người dân. Với sự tham dự của đại Trung tâm Trợ giúp pháp lý các tỉnh Sơn La, Yên Bái, Điện Biên, Lai Châu, Phú Thọ.
Hội thảo tham vấn dự thảo báo cáo nghiên cứu các rào cản về tiếp cận và sử dụng TGPL của người dân
Hội thảo tham vấn dự thảo báo cáo nghiên cứu các rào cản về tiếp cận và sử dụng TGPL của người dân

Hội thảo nhằm tăng cường khả năng tiếp cận và sử dụng dịch vụ TGPL của người dân thông qua giải quyết các rào cản trong việc tiếp cận các dịch vụ TGPL.

Qua đó, xác định rào cản trong tiếp cận TGPL mang ý nghĩa là hoạt động tiền đề quan trọng để triển khai các hoạt động nhằm nâng cao khả năng tiếp cận TGPL của người dân ở cơ sở, đặc biệt là nhóm người nghèo, người dân tộc thiểu số và những người dễ bị tổn thương ở khu vực miền núi phía Bắc và các địa phương khác, góp phần bảo đảm quyền con người, quyền công dân…

Tham gia chương trình hội thảo, các đại biểu đã được nghe các chuyên gia trình bày tóm tắt dự thảo báo cáo nghiên cứu các rào cản về tiếp cận và sử dụng TGPL của người dân. Qua đó các đại biểu đã thẳng thắn trao đổi, chia sẻ các ý kiến về những phát hiện cũng như những thông tin, số liệu, nhận định, đánh giá… nêu trong dự thảo báo cáo.

Các đại biểu tham gia hội thảo.

Các đại biểu tham gia hội thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu đã tích cực tham gia đóng góp nhiều ý kiến như: Góp ý dự thảo báo cáo, bình luận về những rào cản trong tiếp cận và sử dựng TGPL của người dân tại tỉnh Yên Bái, Điện Biên; chia sẻ những vướng mắc trong tiếp cận và sử dựng TGPL của người dân, đặc biệt là người nghèo, người đồng bào dân tộc thiểu số, người dễ bị tổn thương trên địa bàn tỉnh Sơn La, Lai Châu.

Ngoài ra, các đại biểu cũng tham gia chia sẻ những kinh nghiệm của Trung tâm TGPL tỉnh Phú Thọ về thực tiễn công tác thông tin, truyền thông về TGPL tại địa bàn khó khăn, miền núi, vùng nghèo…

Những ý kiến góp trên sẽ làm cơ sở để Cục TGPL phối hợp với nhóm chuyên gia tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện dự thảo báo cáo bảo đảm tiến độ và chất lượng đề ra.

Đọc thêm