Huế: Tổ chức phát động ủng hộ Quỹ bảo tồn Di sản

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chương trình phát động ủng hộ Quỹ bảo tồn Di sản Huế nhằm huy động nguồn lực để đầu tư trùng tu, bảo tồn, phát triển giá trị di sản Huế và các công trình.
Nhu cầu đầu tư cho công tác trùng tu, bảo tồn di sản rất lớn
Nhu cầu đầu tư cho công tác trùng tu, bảo tồn di sản rất lớn

Qua đó, khơi gợi sự quan tâm, tuyên truyền rộng rãi tới viên chức, người lao động của Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, ghi nhận biểu dương kịp thời các tổ chức, cá nhân, cơ quan, đơn vị, các nhà hảo tâm đã có hoạt động tích cực vào việc ủng hộ xây dựng Quỹ bảo tồn Di sản Huế.

Chương trình phát động ủng hộ Quỹ bảo tồn di sản Huế sẽ diễn ra lúc 15h00 ngày 29/3/2024 (thứ 6) tại hội trường Tam Tòa với các hoạt động như: Giới thiệu về Quỹ bảo tồn di sản và website của Quỹ; đồng thời, tại đây sẽ Công bố thông tin về số tài khoản Quỹ, cùng một số cá nhân, tổ chức, nhà hảo tâm đã ủng hộ.

Hướng dẫn của chương trình

Hướng dẫn của chương trình

Quỹ Bảo tồn di sản Huế có tôn chỉ và mục đích là bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hoá Huế theo định hướng của Đảng và Nhà nước; giới thiệu các giá trị văn hóa, lịch sử đến với cộng đồng trong và ngoài nước; góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao hình ảnh, vị thế của tỉnh Thừa Thiên Huế nói riêng và của Việt Nam nói chung trên trường Quốc tế.

Đọc thêm