Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

(PLVN) - Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư pháp vừa có Công văn số 148-CV/ĐU gửi các đảng bộ, chi bộ trực thuộc về việc triển khai hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2019) theo Hướng dẫn tại Công văn số 571-CV/BTG của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.
Hình minh họa
Hình minh họa

Theo đó, nội dung tuyên truyền tập trung vào quá trình thành lập, trưởng thành và truyền thống vẻ vang của tổ chức Công đoàn Việt Nam trong 90 năm qua gắn với lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng và dân tộc; tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam; tuyên truyền những kết quả đạt được sau một năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn lần thứ XII, phát hiện và nhân rộng những mô hình hay, cách làm sáng tạo của các cấp Công đoàn… Hướng dẫn cũng yêu cầu các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm cần tổ chức thiết thực, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm, đa dạng về nội dung và hình thức.

Đảng ủy Bộ Tư pháp đề nghị các đảng bộ, chi bộ trực thuộc tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc theo Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và báo cáo kết quả về Đảng ủy Bộ (qua Văn phòng Đảng – Đoàn thể) theo quy định.

Đọc thêm