Huyện Lương Sơn: Bước tiến vững chắc trong Chính sách phát triển kinh tế - xã hội và tuyên truyền phổ biến pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trong những năm gần đây, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình đã trải qua một quá trình tiến bộ đáng kể trong việc thực hiện các chính sách phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) từ năm 2021 đến nay. Những thành công này không chỉ phản ánh sự nỗ lực không ngừng nghỉ của chính quyền huyện, mà còn là biểu hiện của lòng quyết tâm và khát vọng tiến bộ của người dân nơi đây.
Huyện Lương Sơn: Bước tiến vững chắc trong Chính sách phát triển kinh tế - xã hội và tuyên truyền phổ biến pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Đẩy mạnh tuyên truyền và phổ biến pháp luật

UBND huyện Lương Sơn đã ban hành nhiều kế hoạch quan trọng như Kế hoạch số 103/KH-UBND và 196/KH-UBND nhằm tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật cho người dân, đặc biệt tập trung vào chính sách dân tộc, các chính sách phát triển kinh tế và giáo dục đối với đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN).

Ngoài ra, UBND huyện Lương Sơn cũng đã thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện các chính sách phát triển kinh tế - xã hội, với sự phân công rõ ràng và cụ thể cho các thành viên. Việc Phòng Dân tộc huyện trở thành cơ quan thường trực Chương trình chứng tỏ sự nghiêm túc và quyết tâm của huyện trong việc theo dõi, hỗ trợ và đảm bảo các dự án, chương trình được thực hiện một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, sự tham gia của người dân trong việc giám sát và đóng góp ý kiến cho các chương trình là yếu tố quan trọng, tạo điều kiện cho việc thực hiện các chính sách một cách hiệu quả và phù hợp với thực tế cộng đồng.

Một hoạt động thường xuyên của các cấp trong việc tuyên truyền phổ biến pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện Lương Sơn.

Một hoạt động thường xuyên của các cấp trong việc tuyên truyền phổ biến pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện Lương Sơn.

Những thành tựu đáng khích lệ

Huyện Lương Sơn đã đạt được những thành tựu đáng kể trong việc triển khai và quán triệt Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 30/7/2021 cùng với Kế hoạch số 199/KH-UBND ngày 07/10/2021. Huyện ủy và Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành các văn bản cần thiết để tổ chức và đảm bảo thực hiện hiệu quả các nội dung của Nghị quyết và Kế hoạch này. Đặc biệt, sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành từ huyện đến các xã, thị trấn đã tạo điều kiện thuận lợi trong việc triển khai, quán triệt, và tuyên truyền thực hiện Nghị quyết. Các đơn vị này đã không chỉ tập trung vào việc rà soát và cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật liên quan mà còn đề xuất, sửa đổi, và bổ sung kịp thời các văn bản quan trọng khác.

Ngoài ra, UBND huyện cũng đã phối hợp cùng Ban Dân tộc tỉnh và Sở Tư Pháp tỉnh Hòa Bình thực hiện một bước tiến quan trọng trong công tác pháp luật và xã hội dành cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) trên địa bàn. Một trong những hoạt động trọng điểm là tổ chức các buổi tập huấn, tuyên truyền, vận động và tư vấn pháp luật nhằm nâng cao năng lực và kỹ năng vận động, tư vấn và truyền thông, đặc biệt trong vấn đề trợ giúp pháp lý cho đồng bào dân tộc. Buổi tập huấn này đã thu hút sự tham gia của 525 đại biểu bao gồm lãnh đạo Đảng ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã, cùng các trưởng ngành, đoàn thể xã, công chức Văn hóa - Xã hội, và những người có uy tín trong cộng đồng dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) tạ huyện. Đáng chú ý, tổng kinh phí giải ngân cho hoạt động này đã đạt 100,6 triệu đồng, tương đương 98,6% kinh phí dự kiến.

Ngày hội đại đoàn kết dân tộc có lồng ghép chương trình trợ giúp pháp lý cho người đồng bào dân tộc thiểu số.

Ngày hội đại đoàn kết dân tộc có lồng ghép chương trình trợ giúp pháp lý cho người đồng bào dân tộc thiểu số.

Ngoài ra, trong khuôn khổ thực hiện các chính sách phát triển kinh tế - xã hội cũng đã được triển khai nhằm phát huy vai trò của người có uy tín và kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chương trình tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN). Với ngân sách 62 triệu đồng, đã tập trung vào việc tập huấn bồi dưỡng kiến thức và trao đổi kinh nghiệm cho người có uy tín trong các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, giúp họ hiểu rõ hơn về chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước.

Có thể thấy, các hoạt động này không chỉ góp phần nâng cao nhận thức pháp luật trong cộng đồng dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN), mà còn thúc đẩy sự thay đổi tích cực về hành vi và thái độ trong cộng đồng, hướng tới một xã hội công bằng và phát triển bền vững.

Tổng kết lại, thành quả của việc thực hiện Nghị quyết và Kế hoạch đã rõ ràng và đáng ghi nhận. Ủy ban nhân dân huyện đã lãnh đạo và chỉ đạo mạnh mẽ trong công tác dân tộc, khai thác hiệu quả tiềm năng và lợi thế của địa phương. Sự đổi mới và sáng tạo đã được thúc đẩy mạnh mẽ, dẫn đến sự phát triển nhanh chóng và bền vững của kinh tế huyện. Điều này cũng thể hiện qua cơ cấu kinh tế chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ, và nông nghiệp bền vững. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật cũng đã được cải thiện đáng kể, trở nên đồng bộ và hiện đại hơn.

Nhìn chung, các cấp ủy Đảng và chính quyền đã tích cực nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, và người dân trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước trong công tác dân tộc. Điều này đã góp phần đảm bảo an sinh xã hội và thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng trong huyện. Bên cạnh đó, việc phát triển nguồn nhân lực và xây dựng đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số có phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đã phản ánh sự thành công của huyện trong việc thực hiện mục tiêu đề ra trong Nghị quyết số 03-NQ/TU và Kế hoạch số 199/KH-UBND.

Một yếu tố then chốt khác trong sự thành công của Chương trình vận động và tuyên truyền pháp luật trong các vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) là sự phối hợp chặt chẽ giữa Phòng Dân tộc với Ban Dân vận Huyện ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các phòng, đơn vị khác. Việc ký kết Chương trình phối hợp và kế hoạch hoạt động đã tạo điều kiện cho việc triển khai thực hiện Chương trình một cách hiệu quả, đồng bộ và bài bản.

Đoàn khối lực lượng Vũ trang huyện Lương Sơn phối hợp với các Đoàn khối khác trong toàn huyện tổ chức tập huấn nhằm nâng cao nhận thức pháp luật cho học sinh đồng bào dân tộc thiểu số.

Đoàn khối lực lượng Vũ trang huyện Lương Sơn phối hợp với các Đoàn khối khác trong toàn huyện tổ chức tập huấn nhằm nâng cao nhận thức pháp luật cho học sinh đồng bào dân tộc thiểu số.

Thách thức và phương hướng đề xuất

Ở huyện Lương Sơn, công tác tuyên truyền pháp luật cho người dân tộc thiểu số và khu vực miền núi (DTTS&MN) đã đạt được những bước tiến đáng kể. Một phương pháp hiệu quả là sử dụng đa dạng các phương tiện truyền thông. Sự kết hợp giữa tuyên truyền trực tiếp thông qua các hội nghị, lớp tập huấn và sử dụng hệ thống phát thanh, truyền hình địa phương đã mở rộng phạm vi tác động và tăng cường hiệu quả thông điệp.

Bên cạnh đó, sự phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị - xã hội, đặc biệt là Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể khác cũng là một yếu tố quan trọng. Sự hợp tác này không chỉ giúp mở rộng đối tượng tiếp cận mà còn tăng cường tính hiệu quả của các chiến dịch tuyên truyền.

Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại thách thức, đặc biệt là việc tiếp cận thông tin ở một số khu vực xa xôi, hẻo lánh vẫn còn hạn chế. Để giải quyết vấn đề này, hướng phát triển được đề xuất là tăng cường sử dụng công nghệ thông tin và mạng xã hội. Sự chuyển dịch này không chỉ giúp mở rộng phạm vi tuyên truyền mà còn cần thiết để đào tạo và nâng cao năng lực cho cán bộ địa phương, từ đó nâng cao hiệu quả triển khai và quản lý các chương trình tuyên truyền.

Nhìn chung, những nỗ lực của huyện Lương Sơn trong việc thực hiện các nghị quyết và kế hoạch vận động, tuyên truyền pháp luật tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) đã mang lại những kết quả tích cực. Sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền và người dân, cùng với việc triển khai cụ thể từng dự án đã góp phần vào sự phát triển kinh tế-xã hội toàn diện và bền vững của huyện, đặc biệt ở những nơi vùng sâu, vùng xa trên địa bàn.

Đọc thêm