[Infographics]: Các biện pháp đảm bảo an toàn cho học sinh khi quay trở lại trường học

(PLVN) - Bộ Y tế mới đây đã phối hợp Thông tấn xã Việt Nam xây dựng các Infographics về các biện pháp đảm bảo an toàn cho học sinh trong phòng, chống dịch COVID-19 tại trường học.

Bộ Y tế đã gửi Công văn số 914/BYT-MT ngày 26/2/2020, Công văn số 1244/BYT-MT ngày 13/3/2020, Công văn số 2234/BYT-MT ngày 21/4/2020) đến Bộ Giáo dục và Đào tạo về thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong nhà trường.

[Infographics]: Các biện pháp đảm bảo an toàn cho học sinh khi quay trở lại trường học ảnh 1
 
[Infographics]: Các biện pháp đảm bảo an toàn cho học sinh khi quay trở lại trường học ảnh 2
 
[Infographics]: Các biện pháp đảm bảo an toàn cho học sinh khi quay trở lại trường học ảnh 3
 

[Infographics]: Các biện pháp đảm bảo an toàn cho học sinh khi quay trở lại trường học ảnh 4
 
[Infographics]: Các biện pháp đảm bảo an toàn cho học sinh khi quay trở lại trường học ảnh 5
 
[Infographics]: Các biện pháp đảm bảo an toàn cho học sinh khi quay trở lại trường học ảnh 6
 
[Infographics]: Các biện pháp đảm bảo an toàn cho học sinh khi quay trở lại trường học ảnh 7
 
[Infographics]: Các biện pháp đảm bảo an toàn cho học sinh khi quay trở lại trường học ảnh 8
 
[Infographics]: Các biện pháp đảm bảo an toàn cho học sinh khi quay trở lại trường học ảnh 9
 
TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm