Khai mạc Techfest kết nối Vùng Duyên hải Bắc Bộ năm 2024

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 15/4, Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng tổ chức Lễ khai mạc Techfest kết nối Vùng Duyên hải Bắc Bộ (International Techfest Connect 5+) năm 2024 .
Một góc trưng bày, giới thiệu sản phẩm tại Techfest 2024.
Một góc trưng bày, giới thiệu sản phẩm tại Techfest 2024.

Đây là sự kiện nằm trong chuỗi các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp năm 2024 do Trung tâm phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo (ISC) tổ chức; đồng thời nhằm triển khai nhiệm vụ “Hỗ trợ nâng cao năng lực của địa phương trong xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” thuộc Đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Tại Lễ khai mạc, các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.Tại Lễ khai mạc, các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.

International Techfest Connect 5+ được tổ chức với mục tiêu thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mở nhằm tăng hiệu quả cho doanh nghiệp thông qua việc tận dụng nguồn lực từ bên ngoài để giúp đổi mới, cập nhật và phối hợp về công nghệ, giảm bớt chi phí nghiên cứu, giải quyết bài toán kinh doanh và tái cấu trúc doanh nghiệp mình trong khu vực Vùng Duyên hải Bắc bộ.

Các đại biểu dự Lễ khai mạc Techfest năm 2024.

Các đại biểu dự Lễ khai mạc Techfest năm 2024.

Sự kiện International Techfest Connect 5+ được diễn ra trong 2 ngày 15 và 16/4/2024, với chuỗi các hoạt động như khu bày trực tiếp 150 công nghệ và sản phẩm đổi mới sáng tạo trong nước và quốc tế với 40 gian hàng; hội nghị kết nối đầu tư cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam và Hàn Quốc; hội nghị kết nối kinh doanh cho doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong Techfest, hội nghị kết nối kinh doanh giữa doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp Hàn Quốc.

Các đại biểu trao đổi, thảo luận tại Techfest 2024.

Các đại biểu trao đổi, thảo luận tại Techfest 2024.

Đặc biệt, ngay sau lễ khai mạc là Hội nghị kết nối, phổ biến mô hình kết nối và giải quyết bài toán đầu ra thị trường cho doanh nghiệp khởi nghiệp thông qua hoạt động đặt hàng của doanh nghiệp lớn; với sự tham gia của các cơ quan quản lý; các đơn vị, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp của Hải Phòng và các tỉnh lân cận, các doanh nghiệp lớn, các dự án khởi nghiệp, cùng các thành phần khác trong hệ sinh thái khởi nghiệp. Đây là một trong những hoạt động quan trọng nhằm phổ biến, nhân rộng mô hình kết nối và giải quyết bài toán đầu ra thị trường cho doanh nghiệp khởi nghiệp thông qua hoạt động đặt hàng của doanh nghiệp lớn do Hải Phòng triển khai. Từ đó, hoạt động góp phần hỗ trợ nâng cao năng lực của địa phương trong xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của Vùng.

Đọc thêm