Khi nào xét công nhận chức danh GS, PGS năm 2024?

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Theo kế hoạch, Hội đồng Giáo sư nhà nước sẽ họp xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS từ ngày 21/10 đến 31/10.
Một cuộc họp của Hội đồng Giáo sư nhà nước.
Một cuộc họp của Hội đồng Giáo sư nhà nước.

Hội đồng Giáo sư nhà nước vừa thông báo lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư (GS), phó giáo sư (PGS) năm 2024. Theo đó, các cơ sở giáo dục đại học, các Viện nghiên cứu khoa học được phép đào tạo trình độ tiến sĩ căn cứ quy định để tiến hành thành lập Hội đồng Giáo sư cơ sở.

Sau khi được thành lập, Hội đồng Giáo sư nhà nước đề nghị các Hội đồng cơ sở gửi hồ sơ thành lập Hội đồng gồm: Quyết định thành lập Hội đồng; Kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Thư ký Hội đồng; Lý lịch khoa học của các thành viên Hội đồng; Danh sách ứng viên đăng ký và Lịch xét của Hội đồng về Văn phòng Hội đồng Giáo sư nhà nước trước ngày 20/5.

Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2024 cụ thể như sau: Ngày 2/5 là hạn cuối cùng cho ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2024 tại cơ sở giáo dục đại học.

Ngày 20/5 là hạn cuối cùng các Hội đồng Giáo sư cơ sở gửi Hồ sơ thành lập Hội đồng Giáo sư cơ sở, gồm: Quyết định thành lập Hội đồng; kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch, thư ký Hội đồng; lý lịch khoa học của các thành viên Hội đồng; danh sách ứng viên đăng ký và lịch xét của Hội đồng về Văn phòng Hội đồng Giáo sư nhà nước.

Hạn cuối cùng để ứng viên nộp hồ sơ đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 0224 tại Hội đồng cơ sở là ngày 1/7. Đây cũng là hạn cuối để ứng viên gửi bản đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh lên trang thông tin điện tử của Hội đồng Giáo sư nhà nước.

Từ ngày 1/7 đến ngày 22/7, các Hội đồng Giáo sư cơ sở xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2024.

Hội đồng Giáo sư nhà nước sẽ họp xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS từ ngày 21/10 đến 31/10.

Lịch cụ thể công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2024.

Lịch cụ thể công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2024.

Năm 2023, có 695 ứng viên được Hội đồng Giáo sư cơ sở đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS. Sau đó đã có 89 ứng viên bị loại hoặc xin rút, gồm 18 ứng viên GS và 71 ứng viên PGS. So với năm 2022 (có 446 ứng viên), danh sách đề nghị xét đạt chuẩn chức danh GS, PGS năm 2023 tăng thêm 249 người.

Đọc thêm