Không tạo khoảng trống pháp luật khi điều chỉnh hiệu lực thi hành một số Luật

(PLVN) - Chiều 13/6, UBTVQH cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Các tổ chức tín dụng.
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành nội dung phiên họp.
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành nội dung phiên họp.

Tại phiên họp, UBTVQH đã nghe Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật.

Sau khi nghe các ý kiến phát biểu, kết luận nội dung phiên họp, Phó Chủ tịch QH Nguyễn Đức Hải nêu rõ, UBTVQH đánh giá cao quyết tâm của Chính phủ trong việc đẩy nhanh hiệu lực thi hành Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Các tổ chức tín dụng; Chính phủ đã rất nỗ lực để xây dựng và hoàn thiện hồ sơ dự án luật.

Ủy ban Kinh tế của QH đã rất trách nhiệm, khách quan và toàn diện để thực hiện thẩm tra và chỉ ra nhiều vấn đề phải thực hiện nhằm bảo đảm tính khả thi của dự án luật; đồng thời, thể hiện quan điểm ủng hộ chủ trương để 4 luật sớm đi vào cuộc sống.

UBTVQH thống nhất trình QH xem xét, quyết định dự án Luật này; đề nghị Chính phủ khẩn trương, sớm ban hành và chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương ban hành các văn bản hướng dẫn đảm bảo chất lượng, tiến độ, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để thi hành Luật từ ngày 1/8/2024.

Đồng thời, rà soát kỹ các điều khoản chuyển tiếp để đảm bảo thống nhất, đồng bộ, khả thi, không chồng chéo, mâu thuẫn trong nội tại của từng luật, giữa các luật và hệ thống pháp luật; nhận diện rõ, đầy đủ rủi ro, thách thức, hệ quả tiêu cực của việc điều chỉnh thời gian có hiệu lực và điều khoản chuyển tiếp của các Luật để có giải pháp kiểm soát và khắc phục.

Chính phủ cần cam kết và chịu trách nhiệm toàn diện trước QH và Nhân dân về hiệu quả của việc điều chỉnh hiệu lực thi hành và điều khoản chuyển tiếp của các Luật như thuyết minh trong Tờ trình của Chính phủ; không tạo khoảng trống pháp luật hoặc để xảy ra tiêu cực, trục lợi chính sách, hợp thức hóa các sai phạm, lợi ích nhóm.

Không gây vướng mắc, ách tắc cho các địa phương, doanh nghiệp và người dân, cản trở sự phát triển; không tạo ra hiệu ứng pháp lý tiêu cực, ảnh hưởng đến quyền lợi của đối tượng chịu sự tác động, môi trường đầu tư, kinh doanh, quyền và lợi ích chính đáng của người dân, doanh nghiệp, tổ chức tín dụng, dẫn đến phản ứng xã hội, khiếu nại, khiếu kiện, ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội.

UBTVQH đề nghị Chính phủ nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ ý kiến của UBTVQH tại phiên họp và ý kiến của Cơ quan thẩm tra, hoàn chỉnh hồ sơ, dự thảo Luật gửi QH; Ủy ban kinh tế chủ trì, phối hợp với Ủy ban Pháp luật và các cơ quan liên quan thẩm tra chính thức trình QH xem xét, quyết định tại Kỳ họp thứ 7 theo thủ tục rút gọn.

Phát biểu bế mạc Phiên họp thứ 34 của UBTVQH, Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn nêu rõ, sau 3 ngày làm việc khẩn trương, trách nhiệm cao, Phiên họp đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn phát biểu bế mạc Phiên họp.

Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn phát biểu bế mạc Phiên họp.

Khẳng định, các dự án Luật, dự thảo Nghị quyết được QH xem xét tại đợt 2 của Kỳ họp thứ 7 liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, cử tri, Nhân dân cả nước rất quan tâm, theo dõi, Chủ tịch QH cho biết, UBTVQH đã thảo luận rất kỹ lưỡng, cho ý kiến cụ thể vào từng nội dung.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị, các Ủy ban của QH chủ trì nội dung tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Chính phủ, tập trung cao độ để tiếp thu, chỉnh sửa toàn diện cả về nội dung và kỹ thuật của các dự thảo Luật, Nghị quyết để bảo đảm chất lượng cao nhất khi trình QH xem xét, thông qua.

Các Phó Chủ tịch QH phụ trách tiếp tục phát huy trách nhiệm, điều hành công việc hiệu quả thời gian qua, lãnh đạo, chỉ đạo sát sao để khi biểu quyết thông qua các dự án luật, nghị quyết đạt sự đồng thuận cao.

Đọc thêm