Kiểm điểm một cán bộ lãnh đạo kê khai không đúng tài sản và thu nhập

(PLO) - Chưa thực hiện đúng việc kê khai tài sản, ông Kiều Công Minh, Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh phải nghiêm túc kiểm điểm trước Chi bộ.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Tây Ninh vừa kết luận kiểm tra việc kê khai tài sản và thu nhập đối với ông Kiều Công Minh, Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh.

Theo kết luận, trong quá trình thực hiện việc kê khai tài sản và thu nhập ông Kiều Công Minh chưa thực hiện đúng việc kê khai tài sản, thu nhập từ năm 2013 đến 2017.

Cụ thể, Bản kê khai của ông Minh không đưa nguồn tiền thu nhập; không kê khai tiền gửi ngân hàng; không kê khai tiền nợ phải trả; kê khai không đúng số tiền có; không ghi vào cột tăng, giảm tài sản, thu nhập; không kê khai số tiền hơn 1 tỷ đồng cho Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Công vay...

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Tây Ninh yêu cầu ông Kiều Công Minh khắc phục và thực hiện một số nội dung: Nghiên cứu kỹ các quy định, hướng dẫn của Đảng, Nhà nước về kê khai tài sản, thu nhập và thực hiện đúng quy định về kê khai tài sản, thu nhập; đồng thời hướng dẫn cho cán bộ, công chức của đơn vị thực hiện đúng việc kê khai tài sản thu nhập; thực hiện việc kê khai lại tài sản, thu nhập từ năm 2013 đến 2017. Nghiêm túc kiểm điểm trước Chi bộ về những khuyết điểm nêu trên.

Cùng chuyên mục
Hoàn thiện thể chế, chính sách để tạo nguồn lực cho phát triển đất nước.

Hoàn thiện thể chế, chính sách: Bám sát thực tiễn để đổi mới cách làm

(PLVN) -  Để thực hiện thành công ba đột phá chiến lược của Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII - nhất là việc hoàn thiện thể chế, chính sách - chúng ta phải bám sát thực tiễn để đổi mới cách làm, từ đó giải quyết dứt điểm những “nút thắt” trong phát triển kinh tế - xã hội, huy động mọi nguồn lực cho phát triển đất nước.

Đọc thêm