Kiến nghị bảo đảm chế độ như trước đây cho Hải đội Dân quân thường trực

(PLVN) -  Bộ Quốc phòng vừa trả lời cử tri tỉnh Quảng Ngãi kiến nghị bảo đảm chế độ như trước đây cho Hải đội Dân quân thường trực giai đoạn 2024-2026.
Ảnh minh họa: Báo Hải quân Việt Nam
Ảnh minh họa: Báo Hải quân Việt Nam

Bộ Quốc phòng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Ngãi với nội dung: “Đề nghị xem xét tiếp tục bảo đảm chế độ, chính sách và các mặt công tác khác cho Hải đội Dân quân thường trực trong giai đoạn (2024 - 2026) như phương thức giai đoạn 1 (2021 - 2023) theo Đề án số 10609/ĐA-BQP ngày 24/9/2018 của Bộ Quốc phòng”.

Với nội dung này, Bộ Quốc phòng có văn bản trả lời. Thực hiện Nghị Quyết số 33/NQ-CP ngày 24/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án “Xây dựng Hải đội dân quân thường trực tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong tình hình mới”.

Theo đó, ngân sách Trung ương bảo đảm cho hoạt động của Hải đội Dân quân thường trực trong 03 năm đầu tính từ khi đưa tàu vào hoạt động, những năm tiếp theo do ngân sách địa phương bảo đảm. Ngân sách địa phương bảo đảm các nhiệm vụ chi của địa phương theo quy định của pháp luật về Dân quân tự vệ, pháp luật liên quan và Đề án này.

"Theo khoản 4 Điều 36 Luật Dân quân tự vệ 2019 về nguồn kinh phí quy định: “Đối với địa phương khó khăn về ngân sách được ngân sách trung ương hỗ trợ kinh phí để thực hiện theo khả năng cân đối của ngân sách trung ương”. Do vậy, trong trường hợp ngân sách địa phương khó khăn, lập dự toán báo cáo Chính phủ xem xét quyết định", Bộ Quốc phòng thông tin.

Đọc thêm