Kiến nghị hỗ trợ giáo viên ngoài công lập Hà Nội ảnh hưởng Covid-19

 Sở Giáo dục & Đào tạo (GD-ĐT) Hà Nội kiến nghị Thành phố hỗ trợ tiền lương cơ bản hoặc trợ cấp cho giáo viên, đặc biệt là những giáo viên có hoàn cảnh khó khăn.

Sở GD-ĐT Hà Nội mới có báo cáo UBND TP Hà Nội về tình hình ảnh hưởng của dịch Covid - 19 đến đời sống, thu nhập cán bộ, giáo viên, nhân viên các cơ sở GD-ĐT ngoài công lập.

Theo đó, toàn thành phố hiện có hơn 45.800 giáo viên công tác trong 3.225 cơ sở giáo dục đào tạo ngoài công lập đang bị ảnh hưởng nặng nề về thu nhập, đời sống do dịch bệnh. 

Sở GD-ĐT Hà Nội kiến nghị Thành phố hỗ trợ lương cơ bản hoặc trợ cấp cho giáo viên ngoài công lập, đặc biệt những giáo viên có hoàn cảnh khó khăn phải thuê nhà, con nhỏ, sức khỏe yếu; miễn bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đang tham gia đóng trong quý I và quý II năm 2020; đề xuất các giải pháp hỗ trợ để giảm tiền thuê nhà cho giáo viên có khó khăn về nhà ở.

Sở GD-ĐT Hà Nội cũng đề xuất thành phố để các cơ sở GD-ĐT ngoài công lập được vay ưu đãi lãi suất 0% đối với mục đích duy trì hoạt động thường xuyên như chi trả lương, chi phí thuê mặt bằng, điện, nước…

Cùng chuyên mục

Đọc thêm