Bộ Giao thông họp với Úc về chương trình phát triển giao thông trị giá 30 triệu đô la Úc

(PLVN) - Chương trình phát triển hạ tầng giao thông vận tải Việt Nam đang được chính phủ Úc viện trợ khoảng 30 triệu đô la Úc (tương đương 470 tỷ đồng).

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông (thứ ba từ phải sang) đồng chủ trì cuộc họp

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông (thứ ba từ phải sang) đồng chủ trì cuộc họp

Theo đó, ngày 27/11 vừa qua, phiên họp Ban Chỉ đạo Chương trình hợp tác kỹ thuật ngành Giao thông vận tải lần (Aus4Transport) thứ ba đã được tổ chức tại Đại sứ quán Úc tại Việt Nam.

Bà Rebecca Bryant - Đại diện lâm thời của Chính phủ Úc tại Việt Nam và Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông đồng chủ trì phiên họp. Tham dự phiên họp  có  đại diện Nhà thầu quản lý Chương trình Aus4Transport, các đơn vị liên quan của Bộ GTVT và các cán bộ liên quan thuộc Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc (DFAT).

Tại phiên họp, Đại diện Nhà thầu quản lý chương trình Aus4Transport đã báo cáo tiến độ hoạt động của Chương trình đến thời điểm hiện nay và giải trình các đề xuất hoạt động mới sẽ được triển khai đến thời điểm kết thúc chương trình vào tháng 12/2022.

Bà Rebecca Bryant và Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông đã xem xét, thảo luận và đưa ra ý kiến chỉ đạo để đảm bảo tiến độ và chất lượng trong công tác triển khai thực hiện các hoạt động trong thời gian tới.

Tại Phiên họp, Ban chỉ đạo đã đồng ý phê duyệt về chủ trương hỗ trợ 2 hoạt động mới thuộc Hợp phần A gồm thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật hệ thống đường gom; các tài liệu an toàn và cập nhật đánh giá hiệu quả kinh tế- xã hội Dự án Kết nối trung tâm khu vực sông Cửu Long sau khi bổ sung hệ thống đường gom sử dụng vốn dư ADB; cập nhật báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo đánh giá tác động môi trường- xã hội dự án Hành lang đường thủy và logistic phía Nam (bước 1); và thiết kế kỹ thuật và lập hồ sơ mời thầu bao gồm các công cụ an toàn cho Dự án (bước 2) sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư và WB cam kết vốn vay.

Ngoài ra Ban Chỉ đạo cũng đã đồng ý phê duyệt 2 hoạt động thuộc hợp phần B bao gồm: Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý GTVT nhằm tăng cường năng lực hệ thống GT tiếp cận phổ quát; và Đánh giá công nghệ dầm cánh rộng (FWG) cho các dự án hạ tầng giao thông ở Việt Nam.

Trước đó vào ngày 25/11/2019 Ban Chỉ đạo cũng đã ký phê duyệt nhanh hoạt động “Đào tạo nâng cao năng lực lồng ghép bình đẳng giới, hòa nhập xã hội và quản lý dự án bền vững trong ngành GTVT” đưa vào thực hiện trong khuôn khổ Chương trình.

Chương trình Aus4Transport được thực hiện nhằm mục tiêu tăng đầu tư vào phát triển hạ tầng GTVT Việt Nam, từ đó cải thiện hệ thống GTVT, hỗ trợ giảm nghèo và phát triển kinh tế. Chương trình được viện trợ bởi Chính phủ Úc với trị giá 30 triệu đô la Úc.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm