Chưa có doanh nghiệp cổ phần hóa, thoái vốn trong 2 tháng đầu năm

(PLVN) - Bộ Tài chính vừa cho biết, năm 2019 sẽ cổ phần hóa 18 doanh nghiệp (DN) và theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, năm 2019 thực hiện thoái vốn tại 62 DN. Tuy nhiên, trong 2 tháng đầu năm 2019, chưa có DN được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa cũng như chưa có DN thực hiện thoái vốn.

Hình minh họa

Hình minh họa

Theo Bộ Tài chính, trong năm 2019 sẽ tiếp tục hoàn thiện một số cơ chế, chính sách quan trọng như: Rà soát tổng kết và đề xuất việc sửa đổi bổ sung Luật Quản lý sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại DN; Rà soát Nghị định 126/2017/NĐ-CP về chuyển DN nhà nước và công ty TNHH Một thành viên do DN nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần; Nghị định 32/2018/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 91/2015/NĐ-CP về đầu tư vốn nhà nước vào DN và quản lý sử dụng vốn, tài sản của DN; Xây dựng, trình Nghị định chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần...

Bộ cũng sẽ hoàn thiện Nghị định về chức năng nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam trình Chính phủ...

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm