Kỷ niệm 60 năm ngày ký Hiệp định Giơ-ne-vơ

(PLO) - Ngày 18/7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Ngoại giao tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày ký Hiệp định Giơ-ne-vơ (20/7/1954 -20/7/2014) về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam.

Chủ tịch nước phát biểu tại Lễ kỷ niệm

Chủ tịch nước phát biểu tại Lễ kỷ niệm

Từ thành công của Hiệp định Giơ-ne-vơ, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đánh giá cao 4 bài học kinh nghiệm quý báu: 
Bài học về nêu cao tinh thần độc lập, tự chủ, kiên trì bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; kiên định về nguyên tắc, linh hoạt, mềm dẻo về sách lược, “dĩ bất biến, ứng vạn biến” theo tư tưởng Hồ Chí Minh; biết giành thắng lợi từng bước. 
Bài học về phát huy vai trò của công tác đối ngoại, tăng cường đối thoại, tận dụng khả năng sử dụng các biện pháp hòa bình để giải quyết các tranh chấp, xung đột trong quan hệ với các nước, phù hợp với luật pháp quốc tế, ra sức giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định vì lợi ích của nhân dân ta và nhân dân thế giới. 
Bài học về tăng cường tiềm lực, nâng cao sức mạnh tổng hợp của đất nước là nhân tố bên trong có ý nghĩa quyết định, tạo cơ sở vững chắc cho hoạt động đối ngoại để bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, duy trì hòa bình, ổn định cùng phát triển. 
Bài học về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh của thời đại; tranh thủ sự ủng hộ của nhân dân thế giới, các lực lượng yêu chuộng hòa bình và công lý trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc…
Chủ tịch nước nhấn mạnh, với sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc và sự ủng hộ của quốc tế, vận dụng những bài học kinh nghiệm từ Hội nghị Giơ-ne-vơ năm 1954, cuộc đấu tranh chính nghĩa bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ nói riêng, công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam thiêng liêng của nhân dân ta nói chung nhất định sẽ giành thắng lợi hoàn toàn.
TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm