Lai Châu: Tập trung chỉ đạo công tác phân loại án

(PLVN) -Theo báo cáo kết quả công tác 4 tháng đầu năm, các cơ quan THADS tỉnh Lai Châu đã thi hành xong 618 việc, tương ứng 2.598.941.000 đồng; đạt 76,6% về việc; 26,3% về tiền.

Lai Châu: Tập trung chỉ đạo công tác phân loại án

Toàn tỉnh có 3 đơn vị kết quả thi hành xong về việc, tiền đạt, vượt chỉ tiêu giao đó là Chi cục THADS huyện Tân Uyên (92,2% về việc; 45,6% về tiền); Chi cục THADS huyện Phong Thổ ( 90,7% về việc, 64,9% về tiền%); Chi cục THADS huyện Sìn Hồ ( 86,96% về việc, 61% về tiền); 2 đơn vị đạt chỉ tiêu thi hành xong về tiền: Cục THADS (46,4%); Chi cục THADS huyện Mường Tè. 

Để đảm bảo hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2021, Cục THADS tỉnh Lai Châu yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị tiếp tục bám sát vào chương trình công tác trọng tâm THADS, theo dõi thi hành án hành chính năm 2021 của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, Kế hoạch công tác năm của Cục THADS tỉnh, Kế hoạch công tác năm của đơn vị đã được phê duyệt.

Tập trung chỉ đạo công tác phân loại án, đảm bảo việc phân loại án chính xác, chỉ đạo giải quyết những việc có điều kiện thi hành, đồng thời nghiên cứu, có kế hoạch, biện pháp cụ thể đối với những vụ việc có giá trị lớn, khó thi hành. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Ngành, của địa phương về công tác phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2021. Đối với đội ngũ Chấp hành viên, công chức tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, tích cực trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, bắt tay ngay vào thực hiện nhiệm vụ chuyên môn sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán để đảm bảo tiến độ, chất lượng công việc được giao.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm