Lâm Đồng: Đột phá trong công tác phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số

0:00 / 0:00
0:00

(PLVN) -  Tỷ lệ hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) giảm nhanh, bình quân mỗi năm từ 2-3%; 100% xã đạt chuẩn văn hóa; 98% thôn có nhà sinh hoạt cộng đồng; Tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia 82,97%...Đó là những kết quả nổi bật trong công tác dân tộc tại địa phương được ông Nguyễn Ngọc Phúc - Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng chia sẻ với Báo Pháp luật Việt Nam.

Ông Nguyễn Ngọc Phúc (đứng giữa) trong lần kiểm tra dự án hồ chứa nước Đông Thanh - công trình có ý nghĩa rất lớn đối với người dân huyện Lâm Hà.
Ông Nguyễn Ngọc Phúc (đứng giữa) trong lần kiểm tra dự án hồ chứa nước Đông Thanh - công trình có ý nghĩa rất lớn đối với người dân huyện Lâm Hà.

Xin ông điểm qua một số kết quả nổi bật trong công tác phát triển kinh tế - xã hội ở vùng đồng bào DTTS tỉnh Lâm Đồng trong thời gian qua?

Ông Nguyễn Ngọc Phúc: Trong những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở đã cụ thể hoá và triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phát triển vùng đồng bào DTTS, các nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh về đầu tư toàn diện vùng DTTS đảm bảo kịp thời, đồng bộ, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Ngọc Phúc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Ngọc Phúc.

Cùng với sự nỗ lực, cố gắng tự vươn lên của đồng bào các dân tộc trong tỉnh nên công tác dân tộc có nhiều chuyển biến tích cực và đạt nhiều kết quả quan trọng, cụ thể:

Kết cấu hạ tầng vùng đồng bào dân tộc từng bước được đầu tư ngày càng hoàn thiện như giao thông, điện, nước, trường học, y tế; sản xuất nông nghiệp phát triển; giáo dục, y tế, an sinh xã hội được chú trọng. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng đồng bào DTTS cơ bản được đảm bảo; khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố và tăng cường. Công tác quy hoạch, đào tạo, tạo nguồn cán bộ người DTTS được quan tâm;

Lực lượng công an Lâm Đồng tuyên truyền pháp luật về bảo vệ rừng cho người dân.

Lực lượng công an Lâm Đồng tuyên truyền pháp luật về bảo vệ rừng cho người dân.

Cùng với đó, hệ thống chính trị ở cơ sở vùng đồng bào DTTS không ngừng được kiện toàn, củng cố, hoạt động ngày càng hiệu lực, hiệu quả; tỷ lệ hộ nghèo đồng bào DTTS giảm nhanh, bình quân mỗi năm từ 2-3%. Có 75/77 xã vùng DTTS đạt chuẩn nông thôn mới (còn 2 xã Đạ Long và Liêng S’Rônh, huyện Đam Rông dự kiến đạt chuẩn trong năm 2024); 100% xã vùng DTTS đạt chuẩn văn hóa; 98% thôn có nhà sinh hoạt cộng đồng. Tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia 82,97%, tỷ lệ thanh niên trong độ tuổi hoàn thành chương trình trung học phổ thông và tương đương 82%.

Đặc biệt, các địa phương trong tỉnh đã quan tâm đầu tư hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, trong đó chú trọng đến vùng DTTS và vùng đặc biệt khó khăn; công tác y tế được triển khai thực hiện toàn diện, đầy đủ và hiệu quả;

Tỉnh Lâm Đồng chú trọng công tác xây dựng nông thôn mới tại vùng đồng bào DTTS.

Tỉnh Lâm Đồng chú trọng công tác xây dựng nông thôn mới tại vùng đồng bào DTTS.

Nhìn chung, đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào DTTS không ngừng được cải thiện, nâng cao; niềm tin của đồng bào DTTS đối với Đảng, Nhà nước được nâng lên, khối đại đoàn kết dân tộc được giữ vững, củng cố, góp phần giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội.

Để đạt được những kết quả như trên, ông cho biết Lâm Đồng đã chú trọng triển khai những giải pháp ra sao?

Ông Nguyễn Ngọc Phúc: Để đạt được những kết quả như trên, trước tiên nhờ sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cơ quan Trung ương đối với Lâm Đồng, nhất là trong công tác dân tộc. Bên cạnh đó, tập thể lãnh đạo tỉnh cùng hệ thống chính quyền các cấp đoàn kết, thống nhất trong triển khai các nhiệm vụ. Một số giải pháp trọng tâm tỉnh Lâm Đồng đã tập trung triển khai đó là:

- Thứ nhất, phát triển toàn diện kinh tế song song với giữ gìn bản sắc văn hoá và ổn định an ninh quốc phòng vùng đồng bào DTTS; tăng cường đồng thuận xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và lòng tin của đồng bào DTTS với Đảng và Nhà nước.

Chú trọng giữ gìn bản sắc văn hoá vùng đồng bào DTTS là một trong những giải pháp ưu tiên của Lâm Đồng.

Chú trọng giữ gìn bản sắc văn hoá vùng đồng bào DTTS là một trong những giải pháp ưu tiên của Lâm Đồng.

Khu văn hóa đồng bào dân tộc ở xã Tà Hine, huyện Đức Trọng được đầu tư khang trang, giữ gìn bản sắc truyền thống.

Khu văn hóa đồng bào dân tộc ở xã Tà Hine, huyện Đức Trọng được đầu tư khang trang, giữ gìn bản sắc truyền thống.

- Thứ hai, tiếp tục bám sát Nghị quyết số 88/2019/QH14 của Quốc hội, các Nghị quyết của Trung ương; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, Kế hoạch của Chính phủ và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2026 của tỉnh và các chính sách có liên quan, để tổ chức xây dựng, triển khai Đề án phát triển kinh tế xã hội vùng DTTS tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2021-2030 sát với yêu cầu thực tế của địa phương. Tập trung trước mắt về đầu tư hạ tầng vùng đồng bào dân tộc, nhà ở, đất ở, nước sạch, thu nhập và nâng cao dân trí, y tế vùng dbdt.

- Thứ ba, phát huy tổng hợp các nguồn lực từ các chính sách phát triển kinh tế - xã hội; phát huy quyền làm chủ và sự tham gia tích cực, chủ động của cộng đồng dân cư; khơi dậy tinh thần nỗ lực, tự lực vươn lên thoát nghèo của đồng bào.

- Thứ tư, tích hợp chính sách đồng bộ, thống nhất; phân công đầu mối quản lý gắn với chức năng nhiệm vụ rõ ràng của cơ quan công tác dân tộc; nâng cao hiệu quả các nguồn lực đầu tư, đảm bảo phân bổ mang tính toàn diện, khoa học.

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an sinh cho đồng bào DTTS, sắp tới Lâm Đồng sẽ tập trung vào những giải pháp trọng tâm nào?

Ông Nguyễn Ngọc Phúc: Thời gian tới, tỉnh Lâm Đồng sẽ tiếp tục bám sát các chỉ đạo của Trung ương; chủ động phát huy tinh thần tự chủ, tự cường, linh hoạt trong phát triển kinh tế- xã hội nói chung và công tác dân tộc nói riêng. Trong đó, Lâm Đồng ưu tiên đến một số giải pháp trọng tâm sau:

- Một là, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác dân tộc. Nâng cao năng lực lãnh đạo của các tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội và hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền các cấp.

Ông Nguyễn Ngọc Phúc - Phó Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng trong một lần kiểm tra thực tế tại dự án hồ thuỷ lợi ở huyện Đức Trọng.

Ông Nguyễn Ngọc Phúc - Phó Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng trong một lần kiểm tra thực tế tại dự án hồ thuỷ lợi ở huyện Đức Trọng.

- Hai là, khai thác mọi nguồn lực đầu tư phát triển mạnh kinh tế vùng DBDT; chú trọng hợp tác xã, kinh tế tư nhân, gắn sản xuất với chế biến, tiêu thụ SP nông nghiệp vùng DBDT. Huy động, lồng ghép tổng hợp các nguồn lực từ các chính sách phát triển kinh tế - xã hội, các chương trình, đề án (nguồn vốn Trung ương, đối ứng của ngân sách địa phương, nhân dân,..); trong đó, nguồn lực Nhà nước có vai trò quan trọng để đầu tư phát triển kinh tế gắn với đảm bảo an sinh xã hội trong vùng DTTS; trong đó, chú trọng:

- Ba là, tập trung đầu tư xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng, gồm: giao thông, thuỷ lợi, nước sinh hoạt, điện sinh hoạt và sản xuất; Quy hoạch, bố trí, sắp xếp ổn định dân cư; giải quyết, bố trí hỗ trợ đất ở, nhà ở cho đối tượng khó khăn phù hợp với điều kiện của từng địa phương theo đúng quy định của pháp luật.

- Bốn là, tạo môi trường thuận lợi và ưu đãi khuyến khích để thu hút các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tư trong vùng DTTS; liên kết với các hộ dân phát triển sản xuất theo hướng xã hội hoá; đặc biệt là khuyến khích, phát huy tối đa nguồn lực, lợi thế, ý chí tự lực của nhân dân trong đầu tư phát triển kinh tế ổn định, bền vững. Hỗ trợ phát triển sản xuất hàng hóa nông sản theo chuỗi giá trị; ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất có hiệu quả, phù hợp với trình độ, phong tục tập quán của địa phương; liên kết tổ chức sản xuất gắn với chế biến, tiêu thụ ổn định sản phẩm, nhất là phát triển các sản phẩm về nông nghiệp.

Nhà văn hoá cộng đồng xã Tà Hine được khánh thành, đưa vào sử dụng năm 2022 tạo niềm vui lớn cho người dân địa phương.

Nhà văn hoá cộng đồng xã Tà Hine được khánh thành, đưa vào sử dụng năm 2022 tạo niềm vui lớn cho người dân địa phương.

- Năm là, ưu tiên giao khoán quản lý, bảo vệ rừng, phát triển rừng cho hộ đồng bào dân tộc để nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững, nâng cao ý thức bảo vệ rừng, đa dạng hoá sinh kế của người dân (theo Nghị quyết của Tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2021-2025 và định hướng tới năm 2030).

- Sáu là, tiếp tục đầu tư, nâng cấp, hoàn thiện các thiết chế văn hóa; bảo tồn, phục dựng và phát huy các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể truyền thống của các dân tộc, nhất là các dân tộc gốc Tây Nguyên, gắn với phát triển du lịch như các làng nghề, cồng chiêng…; khuyến khích các nghệ nhân phố biến, truyền dạy nghề truyền thống cho thế hệ trẻ; gìn giữ và phát huy những sản phẩm văn hóa độc đáo, hấp dẫn, hình thành các làng nghề truyền thống góp phần phát triển các loại hình văn hóa-du lịch.

Trồng dâu nuôi tằm - mô hình giúp nhiều hộ dân đồng bào DTTS ở Lâm Đồng thoát nghèo.
Trồng dâu nuôi tằm - mô hình giúp nhiều hộ dân đồng bào DTTS ở Lâm Đồng thoát nghèo.

- Bảy là, ưu tiên đầu tư phát triển giáo dục vùng DTTS; tập trung đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất các trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú; có chính sách hỗ trợ các cơ sở dạy nghề, các doanh nghiệp có đào tạo, sử dụng lao động là người DTTS.

Cùng với nâng cao đời sống vật chất, tỉnh Lâm Đồng chú trọng đầu tư các trường học dân tộc nội trú.

Cùng với nâng cao đời sống vật chất, tỉnh Lâm Đồng chú trọng đầu tư các trường học dân tộc nội trú.

- Tám là, tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe người đồng bào DTTS; nâng cao tỷ lệ, chất lượng khám, chữa bệnh và chất lượng các dịch vụ y tế các tuyến, đặc biệt là tuyến cơ sở để người dân tiếp cận được đầy đủ và công bằng với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe hiện đại; chú trọng chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em suy dinh dưỡng, kiểm soát dịch bệnh và nâng cao vệ sinh môi trường vùng DBDT.

Thời gian tới, tỉnh Lâm Đồng tiếp tục chú trọng nâng cao sức khỏe cho người dân vùng đồng bào DTTS.

Thời gian tới, tỉnh Lâm Đồng tiếp tục chú trọng nâng cao sức khỏe cho người dân vùng đồng bào DTTS.

- Chín là, nắm chắc và thường xuyên đi cơ sở nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đồng bào DTTS, trên cơ sở đó kịp thời tham mưu cho cấp có thẩm quyền giải quyết các yêu cầu của người dân, những nội dung liên quan đến hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo vùng đồng bào DTTS.

Đọc thêm